vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prezentace školy 

Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Sportovní gymnázium otevírá třídy s obory vzdělání:

  79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
  atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky

  čtyřleté studium, třída A

  Výhody studia:
 • gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu
 • trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia
 • žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby
 • velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi SG a sportovními kluby.
 • 79-41-K/41 Gymnázium
  všechny druhy sportu
  čtyřleté studium, třída B

  79-41-K/81 Gymnázium
  všechny druhy sportu
  osmileté studium, Prima

  79-41-K/81 Gymnázium
  všechny druhy sportu
  osmileté studium, Kvinta, 5. r. vyššího stupně víceletého gymnázia

  Výhody studia:
 • souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se gymnázium spolupodílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Podle ŠVP mají žáci v primě a v tercii osmiletého gymnázia 1 hodinu plavání, u čtyřletého gymnázia ve třídě 1.B probíhá formou půlročního kurzu plavání v rámci 4 hodinové dotace tělesné výchovy.
 • sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

Sportovní gymnázium vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu "Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu" vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia se sportovní přípravou a s RVP pro gymnázia s nabídkou povinně volitelných předmětů:

Povinně volitelné předměty

2. ročník (resp. 6. ročník)

3. ročník (resp. 7. ročník)

4. ročník (resp. 8. ročník)

Teorie sportovní přípravy

Konverzace AJ

Seminář z matematiky

Konverzace z anglického jazyka

Konverzace NJ

Seminář z biologie

Francouzský jazyk (3. cizí jazyk)

Konverzace ŠJ

Seminář ze zeměpisu

Německý jazyk (3. cizí jazyk)

Konverzace RJ

Seminář z dějepisu

Ruský jazyk (3. cizí jazyk)

Konverzace FJ

Společensko-vědní seminář

Španělský jazyk (3. cizí jazyk)

Cvičení z matematiky

Seminář z fyziky

Deskriptivní geometrie

Cvičení z psychologie
a sociologie

Seminář z ČJ - Literární seminář

Cvičení z matematiky

Cvičení z fyziky a chemie

Seminář z chemie

Deskriptivní geometrie

Seminář z chemie a biologie

Programování

 Sportovní gymnázium nabízí:

 • sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti
 • kvalitní přípravu ke studiu vysoké školy libovolného zaměření
 • speciální sportovní přípravu v nových a moderních sportovištích vedenou zkušenými trenéry
 • soustředění podle ročních tréninkových plánů jednotlivých sportů
 • studium cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny)
 • účast v předmětových soutěžích
 • tematické exkurze v ČR a v zahraničí
 • účelné vybavení školy včetně IT, během dne možnost využití žákovské knihovny a internetu
 • svačiny ve školní prodejně občerstvení
 • obědy ve školní jídelně
 • ubytování na domově mládeže s celodenním stravováním.

Informace o studiu na sportovním gymnáziu, kontakty

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia: Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu: Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně: PhDr.Olga Šimandlová

Telefon: 378 605 711 (ústředna)

WWW: http://www.sgpilsen.cz
E-mail: posta@sgpilsen.cz

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 49778137
IZO ředitelství školy: 600009459
Bankovní spojení: 107-5123490217/0100
© design 2007 Úvodní stránka