vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Spolupráce se ZČU 

Spolupráce Sportovního gymnázia Plzeň se Západočeskou univerzitou v Plzni


Dne 16. 6. 2014 byla mezi Sportovním gymnáziem Plzeň a ZČU v Plzni podepsaná Smlouva o partnerství.


Sportovní gymnázium spolupracuje s jednotlivými fakultami ZČU v Plzni řadu let, využívá programové nabídky jednotlivých fakult jak při výuce žáků, tak při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni umožňuje sportovní gymnázium studentům učitelských oborů průběžnou a výstupovou pedagogickou praxi.

Pro žáky maturitních tříd se již tradičně koná setkání se zástupci jednotlivých fakult v budově sportovního gymnázia na němž žáci získají informaci o možnostech studia na ZČU.

Vzájemnou spolupráci lze hodnotit jako velmi prospěšnou pro žáky naší školy a ze strany ZČU za velmi vstřícnou.

© design 2007 Úvodní stránka