vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Školská rada 

Školská rada pracuje při Sportovním gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 podle Zákona č. 561/2004 Sb., § 167 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. ledna 2005. Školská rada byla zřízena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005. Volební období členů školské rady je tříleté.

Do školské rady byli pro volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 zvoleni:
za pedagogické pracovníky:
Mgr. Egersdorfová Gabriela - učitelka, email: egersdorfova@sgpilsen.cz
Jiří Dolejš - trenér judo, email: dolejs@sgpilsen.cz

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
JUDR. Tomáš Tesař - zákonný zástupce žákyně Kristýny Tesařové, Prima
Jiří Zahradník - zákonný zástupce žákyně Moniky Zahradníkové, 1. A

za zřizovatele školy zřízené Plzeňským krajem byli jmenováni Radou Plzeňského kraje :
Bc. Jiří Struček
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.Usnesení a zápisy

2018

Zápis č.2/2018 z 22. 10. 2018

Zápis č.1/2018 z 1. 3. 2018

2017

Zápis č. 5/2017 z 11. 12. 2017

Zápis č.4/2017 z 21. 9. 2017

Zápis č.3/2017 z 22. 6. 2017

Zápis č.2/2017 z 25. 4. 2017

Zápis č.1/2017 z 9. 2. 2017

2016

Zápis č.3/2016 z 17. 10. 2016

Zápis č.2/2016 z 20. 6. 2016

Zápis č.1/2016 z 29. 3. 2016

2015

Zápis č.4/2015 z 8. 12. 2015

Zápis č.3/2015 z 15. 10. 2015

Zápis č.2/2015 z 21. 5. 2015

Zápis č.1/2015 z 30. 3. 2015

2014

Zápis č.7/2014 z 15. 12. 2014

Zápis č.6/2014 z 14. 10. 2014

Zápis č.5/2014 z 25. 8. 2014

Zápis č.4/2014 z 4. 6. 2014

Zápis č.3/2014 z 10. 4. 2014

Zápis č.2/2014 z 19. 3. 2014

Zápis č.1/2014 z 25. 2. 2014

2013

Usnesení č.2/2013 z 15. 10. 2013

Usnesení č.1/2013 z 9. 4. 2013


Zápis č.2/2013 z 15. 10. 2013

Zápis č.1/2013 z 9. 4. 2013

2012

Usnesení č. 2/2012 z 11. října 2012

Usnesení č.1/2012 z 3. ledna 2012


Zápis č.3/2012 z 11. října 2012

Zápis č.2/2012 z 21. března 2012

Zápis č.1/2012 z 3. ledna 2012

© design 2007 Úvodní stránka