vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sdělení pro rodiče 

Školní řád je pro žáky a jejich zákonné zástupce k dispozici na interní školní síti na disku V: a k nahlédnutí v sekretariátu školy.


Zvonění na Vejprnické 56 ...více


Pracovní sešity k výuce cizích jazyků škola zajišťuje žákům hromadně, školní učebnice škola zapůjčí z fondu učebnic.


Školní prodejna občerstvení Malinová nabízí rodičům možnost objednávat svačiny žákům online ... zde


Sdělení ke školnímu stravování na Vejprnické 56, Plzeň ... zde

Sdělení k ubytování na Domově mládeže, Vejprnická 56, Plzeň ... zde

Sdělení pro zákonné zástupce žáků ... zde

Zásady pro ZOV ... zde

Zásady pro IVP ... zde

Zásady pro plánované zkoušení ... zde

Zásady pro uvolnění žáků z výuky a z tréninku ... zde


V případě ztráty vysvědčení nebo maturitního vysvědčení škola vydá na základě písemné žádosti duplikát za manipulační poplatek Kč 100,-. Formulář žádosti je ke stažení ... zdeAktuální ceny - stravné a ubytování Vejprnická 56, Plzeň ... zde

Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům žáků po převzetí přístupového hesla k dispozici na https://znamky.sgpilsen.cz/

© design 2007 Úvodní stránka