vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Sdělení pro rodiče 

Školní řád je pro žáky a jejich zákonné zástupce k dispozici na interní školní síti na disku V: a k nahlédnutí v sekretariátu školy.


Zvonění na Vejprnické 56 ...více


Pracovní sešity k výuce cizích jazyků škola zajišťuje žákům hromadně, školní učebnice škola zapůjčí z fondu učebnic.


Školní prodejna občerstvení Malinová nabízí rodičům možnost objednávat svačiny žákům online ... zde


Sdělení ke školnímu stravování na Vejprnické 56, Plzeň ... zde

Sdělení k ubytování na Domově mládeže, Vejprnická 56, Plzeň ... zde

Sdělení pro zákonné zástupce žáků ... zde

Zásady pro ZOV a IVP ... zde

Zásady pro plánované zkoušení ... zde

Zásady pro uvolnění žáků z výuky a z tréninku ... zde


V případě ztráty vysvědčení nebo maturitního vysvědčení škola vydá na základě písemné žádosti duplikát za manipulační poplatek Kč 100,-. Formulář žádosti je ke stažení ... zdeAktuální ceny - stravné a ubytování Vejprnická 56, Plzeň ... zde

Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům žáků po převzetí přístupového hesla k dispozici na http://www.sgpilsen.cz/, Přehled prospěchu

© design 2007 Úvodní stránka