vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Formuláře ke stažení 

Žádost o změnu oboru vzdělání v rámci Sportovního gymnázia Plzeň ... zde

Žádost o přestup z jiné střední školy ... zde

Žádost o povolení plánovaného zkoušení ... zde

Žádost o uvolnění na pravidelné tréninky ... zde

Žádost o uvolnění z TV a sportovní přípravy ... zde

Žádost o ZOV ... zde

Žádost o IVP ... zde

Žádost o povolení pozdních příchodů ... zde


Uvolnění žáka z vyučování zákonným zástupcem ... zde

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování na více dní ... zde

Uvolnění žáka/-ů - akce ... zde


Žádost o vystavení stejnopisu (duplikátu) vysvědčení ... zde

© design 2007 Úvodní stránka