vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
GDPR 

Sportovní gymnázium Plzeň jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu. Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky: umcxq8a
emailem:            posta@sgpilsen.cz
poštou:              Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 PlzeňProhlášení o souladu s GDPR

Sportovní gymnázium Plzeň se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, IČO: 49778137 prohlašuje, že přijalo příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále také „Nařízení“ a souvisejících legislativních norem, kde Sportovní gymnázium Plzeň vystupuje v roli správce osobních údajů.

Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů je součástí školní dokumentace a je k nahlédnutí v sekretariátu školy.


Kontakt na pověřence:

jméno: Ing. Petr Vočadlo
email:  vocadlo@sgpilsen.cz
tel.:     723 923 961

© design 2007 Úvodní stránka