vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
GDPR 
Prohlášení o souladu s GDPR

Sportovní gymnázium Plzeň se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, IČO: 49778137 prohlašuje, že přijalo příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále také „Nařízení“ a souvisejících legislativních norem, kde Sportovní gymnázium Plzeň vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů.


Kontakt na pověřence

jméno: Ing. Petr Vočadlo
email:  vocadlo@sgpilsen.cz
tel.:     723 923 961

© design 2007 Úvodní stránka