vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Úřední deska 
Hlavní prázdniny
2. 7. 2018 – 31. 8. 2018


Úřední hodiny v sekretariátě

středa 7:30 – 15:00 h

Provoz vrátnice

                  pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:00 h
pátek 7:00 – 13:00 h

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018 v 9:00 h

Školní vzdělávací program SG Plzeň

je k nahlédnutí v sekretariátu školy

Vnitřní směrnice k poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
______

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
______

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
© design 2007 Úvodní stránka