vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Informace o studiu 

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM NABÍZÍ

Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům studium gymnázia a současně možnost věnovat se sportu. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na libovolné vysoké škole.

Otevírá obory vzdělání:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium, třída A)
atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky


79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium, třída B) všechny druhy sportu


79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium, Prima) všechny druhy sportu


79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta, 5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia
pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií, resp. Sekund šestiletých gymnázií
Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty.

© design 2007 Úvodní stránka