vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Historie školy 

Sportovní gymnázium v Plzni vzniklo v roce 1993. Připomeňme si v krátkosti, co jeho ustanovení předcházelo. V roce 1984 byla otevřena Krajská sportovní škola v Plzni, jež měla ve své struktuře dvě části:

  • základní škola - 5. - 8. třída
  • gymnaziální část - 1. - 4. ročník gymnázia

Sportovní škola neměla vlastní prostory, proto byla 5. - 8. třída umístěna v budově 24. základní školy. Gymnaziální část se nacházela v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí, později také v budově VŠSE na Mikulášském náměstí. Krajská sportovní škola měla pouze 8 tříd (cca 190 žáků). Výběr budoucích žáků školy probíhal na základě talentových zkoušek, které se konaly do 5. třídy a do 1. ročníku gymnázia, jakož i podle výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Do 5. třídy mohli být přijati pouze dobří atleti a do 1. ročníku gymnázia talentovaní atleti a střelci. Daná sportovní odvětví určovalo MŠMT ČR. Od školního roku 1991 - 92 se mohli ucházet o studium v 1. ročníku gymnázia rovněž úspěšní tenisté a judisté.

V polistopadovém období, od školního roku 1990 - 91, kdy došlo ke změnám ve vedení školy, nastal útlumový program 5. - 8. třídy Krajské sportovní školy.

Počínaje školním rokem 1991 - 92 vzniká nová koncepce gymnaziální části sportovní školy. Kromě tříd speciálně zaměřených s 16 hodinovou dotací sportovní přípravy týdně jsou otevřeny 1. ročníky čtyřletého gymnázia se sportovním zaměřením s 4 hodinami všeobecné sportovní přípravy. Celá restrukturalizace je završena v roce 1993 změnou v označení a názvu školy na Sportovní gymnázium.

Z důvodu zhoršené ekonomické situace ve školství bylo možno ponechat plavání od dubna 2004 pouze na nižším stupni gymnázia (tj. prima - kvinta) a 1. ročníku čtyřletého gymnázia.

V roce 1994 se podařilo na škole zavést i víceleté sportovní gymnázium (prima - oktáva). Základním posláním víceletého a čtyřletého gymnázia je kvalitní výchova a vzdělání sportovně nadaných žáků bez omezení jejich sportovního zaměření.

Od 1. 9. 2016 sportovní gymnázium zahájilo výuku v nových prostorách na Vejprnické 56, Plzeň.

K všestrannému rozvoji osobnosti žáků a růstu jejich sportovní výkonnosti napomáhají specializované učebny, tělocvičny, posilovna a prostory pro regeneraci a rehabilitaci. Škola má rovněž dvě počítačové učebny, jež studenti mohou ve volném čase využívat. Připojení na internet je již dnes samozřejmostí.

Vybavenost školy dává předpoklady k naplňování všech podmínek, které budou v dohledné době kladeny na školu moderního typu.

Sportovní gymnázium v Plzni je spolu s obdobnými školami v České republice jedním z článků výkonnostního a vrcholového sportu v daných věkových kategoriích.

Pro ilustraci předchozích řádek zmiňme z desítek reprezentantů v řadách našich žáků a absolventů alespoň několik jmen a jejich úspěchů: Kateřina Emmons - olympijská vítězka z Pekingu 2008, Mistryně světa a Evropy ve sportovní střelbě, Andrea Hlaváčková – stříbrná medailistka z OH v Londýně, tenisová vítězka čtyřhry na Rolland Garros 2011, Martin Jakš – bronzový medailista z OH ve Vancouveru a mistr světa do 23 let 2008 v běhu na lyžích, Petr Čech - fotbalový reprezentant, vítěz Ligy mistrů 2012, 3.m na Euru 2004, Pavla Kalná - účastnice OH v Pekingu - sportovní střelba, Jan Šefl - 5. místo na MS 2008, 3. místo na ME 2008 v plavání, Jiří Mužík – vicemistr Evropy 2002 v běhu na 400m překážek, několikanásobný účastník OH, Aleš Razým – mistr světa do 23. let, 6. místo na MS v Liberci v běhu na lyžích, David Pulkrábek – mládežnický olympijský vítěz ze Singapouru 2010 v judu, Jáchym Wiesner – dvojnásobný Mistr světa v kick-boxu, Adam Roušal – Mistr světa 2011 v hokejbalu, Ivana Sekyrová – účastnice OH 2012 v Londýně – maraton.

© design 2007 Úvodní stránka