vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Kontakt 
Ředitelka školy: Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro všeobecné předměty: Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu: Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně: PhDr. Olga Šimandlová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Vočadlo

Finanční referent - rozpočtář: Ing. Petra Matějovcová, DiS.
Pracovnice sekretariátu: Marcela Jíchová

Adresa školy:
Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56
318 00 Plzeň

Telefon: 378 605 711 (ústředna)

WWW: http://www.sgpilsen.cz
E-mail: posta@sgpilsen.cz
Datová schránka: umcxq8a

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 49778137
IZO ředitelství školy: 600009459
Bankovní spojení: 107-5123490217/0100
© design 2007 Úvodní stránka