vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Kontakt 
Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr. Olga Šimandlová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Petr Vočadlo

Ekonomka školy Hana Dvořáková
Pracovnice sekretariátu Marcela Jíchová

Adresa školy:
Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56
318 00 Plzeň

Telefon: 378 605 711 (ústředna)

WWW: http://www.sgpilsen.cz
E-mail: posta@sgpilsen.cz
Datová schránka: umcxq8a

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 49778137
IZO ředitelství školy: 600009459
Bankovní spojení: 107-5123490217/0100
© design 2007 Úvodní stránka