vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Den pro zdraví na našem gymnáziu 
Otočení raněného Praktické zkoušení zaškrcování Resuscitace Ukázka resuscitace Uložení do stabilizované polohy Užití tlakového obvazu
© design 2007 Úvodní stránka