vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Úvodní seminář k projektu ESF 

Dne 29. dubna 2009 jsme na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 uspořádali úvodní seminář k zahájení projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu.

Úvodní seminář jsme pojali jako přípravnou aktivitu k zahájení projektu. Na semináři jsme pedagogické pracovníky školy seznámili podrobněji s obsahem a cíli projektu, s jeho potřebností a přínosem pro cílovou skupinu a s jednotlivými klíčovými aktivitami. Vyučující projevili zájem pracovat na úkolech projektu, zdokonalit se v oblasti ICT díky školení, které budeme v rámci projektu organizovat.

Z úvodního semináře vyplynuly pro pedagogické pracovníky už konkrétní úkoly, a to:

  • projednat v předmětových komisích návrhy na vytvoření výukových prezentací a výukových materiálů pro jednotlivé ročníky gymnázia,
  • sestavit pracovní týmy pedagogických pracovníků - zpracovatelů úkolů aktivit projektu,
  • rozdělit učební předměty do oblastí český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ a informatika v souvislosti s požadavky reformy státní maturitní zkoušky,
  • určit v rámci předmětových komisí garanty za pracovní týmy v jednotlivých oblastech předmětů, kteří budou práci zpracovatelů projektu koordinovat.

Mám radost, že projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se setkal na sportovním gymnáziu s kladným ohlasem a že bude v červnu 2011 naplněn díky kvalitním výstupům.

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka