vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Setkání realizačního týmu s garanty projektu ESF 

Dne 17. 6. 2009 proběhlo na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 setkání realizačního týmu s garanty jednotlivých oblastí společné části státní maturitní zkoušky. Setkání se uskutečnilo v rámci plnění úkolů projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu realizovaném v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a podpořeného Evropským sociálním fondem.

Účastníci setkání se domluvili na tom, že v rámci předmětových komisí projednají s pedagogickými pracovníky zapojenými do projektu úkoly související s přípravou a tvorbou didaktických nestandardizovaných testů. Zároveň garanti požádají vyučující v rámci předmětových komisí, aby zapůjčili zpracovatelům metodického materiálu pro práci s nestandardizovanými testy jako pomocné podklady didaktické testy, které se jim osvědčily v jednotlivých předmětech včetně jejich bodového či procentuálního hodnocení

Tvorba metodického materiálu pro práci s nestandardizovanými testy je jednou z klíčových aktivit projektu.

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka