vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Informace z 2. monitorovací zprávy 

červenec- září 2009

V období červenec – září 2009 jsme na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 plnili další úkoly projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Našim cílem je vytvořit vlastní učební pomůcky, výukové materiály a pro třídy získat vybavení novou učební technikou. Chceme, aby škola byla pro žáky modernější, zajímavější a přitažlivější.

V červenci 2009 jsme vybrali vhodné předměty k publicitě projektu. Zhotovenými samolepkami jsme označili pracoviště zaměstnanců zapojených do projektu a doklady související s prací na projektu.

V srpnu správce počítačové sítě nainstaloval zakoupené programy Creativ suit 4 WEB Premium CZ a Toner Photo Studio 11 Profesional na školní server.

V září jsme podali výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na nákup výpočetní techniky dle projektu. Oslovili jsme pět firem, doručeny byly pouze dvě nabídky. Hodnotící komise však při posouzení obě nabídky pro neúplnost vyřadila.

V souladu s rozpočtem projektu jsme v září zakoupili interaktivní učebnice a interaktivních cvičení k i-učebnicím z nakladatelství Fraus. Pro zvýšení kompetencí v oblasti ICT jsme zakoupili program Adobe Acrobat 9 Pro a pracovník ICT Ing. Petr Vočadlo vypracoval k tomuto programu pro zájemce z řad zpracovatelů projektu osnovu školení.

V období červenec – září 2009 zpracovatelé projektu započali práce na tvorbě nestandardizovaných didaktických testů, testových úloh a pracovních listů pro jednotlivé předměty. Pokračovala práce na tvorbě metodického materiálu na téma Nestandardizované didaktické testy a jejich užití ve školní praxi. V období červenec – srpen byl vytvořen výukový program Biochemie v aplikaci Microsoft Office PowerPoint a v září 2009 byl připraven k ověřování pro žáky 4. ročníků.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažerka projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka