vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
První konkrétní výstupy projektu 

Tři konkrétní výukové prezentace z projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se už na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 začaly ověřovat.

Jako první spustil ověřování nově vytvořené výukové prezentace s názvem Biochemie s žáky 4. ročníků v hodinách chemie Mgr. Jiří Siegr. Pak následovala prezentace vytvořená PaedDr. Hanou Kůstovou také pro žáky 4. ročníků na téma Statistika ověřovaná v hodinách matematiky. Dalším předmětem, který se určitě stane pro žáky zajímavějším díky vytvořenému výukovému materiálu, je zeměpis. Výuková prezentace nazvaná Stavba Země je ověřována PaedDr. Alenou Vondráčkovou s žáky 3. ročníků, s žáky 2. ročníků probíhá ověřování prezentace věnované Společenství nezávislých států.

Vytvořené výukové programy jsou vždy souběžně ověřovány ve všech paralelních třídách daného ročníku čtyřletého gymnázia a v odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka