vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Metodický materiál už pomáhá vyučujícím 

V prosinci 2009 byla dokončena práce na metodickém materiálu „Nestandardizované testy a jejich užití ve školní praxi“ zpracované v rámci plnění jedné z klíčových aktivit projektu Gymnáziu – vstupní brána na vysokou školu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zpracovatelky metodického materiálu PaedDr. Hana Kůstová a PhDr. Olga Šimandlová s ní seznámily předsedy předmětových komisí.

Nové pojetí maturitní zkoušky klade důraz na ověřování znalostí a dovedností žáků formou testování. A právě nově vytvořený metodický materiál je zaměřen na tvorbu a užití nestandardizované didaktických testů určených ke zjišťování výsledků vzdělávání žáků. V metodické příručce najdou vyučující kromě příkladů různých druhů testových úloh také klasifikační stupnici pro hodnocení didaktických testů.

Přeji všem zpracovatelům testů, aby v této příručce našli správný návod k vlastní tvorbě testových úloh.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka