vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Na Sportovním gymnáziu v Plzni modernizují výuku 

Moderní metody výuky a ověřování nově vytvořených výukových prezentací jsou činnosti, které probíhají na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 v rámci projektu Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu. Tento projekt je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Od prosince 2009 ověřují někteří vyučující ve výuce vlastní nově vytvořené výukové prezentace. V hodinách českého jazyka jsou při výuce slohu v paralelních třídách 1. ročníku Mgr. Markovou, Mgr. Maxovou, PhDr. Šimandlovou a Mgr. Šlajsovou ověřovány výukové prezentace „Knihovny“, „Vypravování“ a ve 3. ročnících „Úvaha“ a „Útvary s úvahovými postupy“. Ve volitelném předmětu psychologie je ve 4. ročníku a oktávě ověřována Mgr. Fryčkovou a Mgr. Mazalovou výuková prezentace „Transakční analýza.“

Vyučující-zpracovatelé projektu již vytvořili celkem 9 nových produktů zpracovaných v aplikaci Microsoft Office PowerPoint a pracovní listy připravili v aplikaci Microsoft Office Excel.

V aplikaci Microsoft Office PowerPoint vyučující zpracovali výukové prezentace na téma: Mgr. Krýslová: „Teorie relativity“, PaedDr. Vondráčková: „SNS: Rusko. Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko. Kazachstán a Střední Asie.“, „Stavba Země: Stavba Země. Vnitřní procesy. Vnější procesy.“, Mgr. Mazalová: „Asertivita“, Mgr. Vaněčková a Mgr. Rotová: „Svět rostlin a hub: Lišejníky. Houby.“ , PhDr. Šimandlová: „Morfologie: Třídění slov – část I. Sémantické kritérium třídění slov. Třídění slov – část II. Morfologické a syntaktické kritérium třídění slov. Funkční tvarosloví: mluvnická kategorie jmen. Funkční tvarosloví: mluvnická kategorie sloves.“, „Funkční styly: Knihovny. Úvaha. Útvary s úvahovým postupem. Vypravování.“, PhDr. Tobrmanová: „Tradice ve španělsky mluvících zemích: Vánoce ve Španělsku.“, PaedDr. Kůstová, Mgr. Svášková: „Statistika“. Výuková prezentace „Statistika“ je doplněna pracovními listy zpracovanými v aplikaci Microsoft Office Excel.

Vyučující-zpracovatelé výukových prezentací s vlastními nově vytvořenými prezentacemi seznámili ostatní pedagogické pracovníky na pracovních schůzkách vedených garanty pro jednotlivé oblasti předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ a informatika), vzájemně si je poskytli a v paralelních třídách daného ročníku je začali ověřovat.

Díky moderním komunikačním službám s využitím vlastních nově vytvořených výukových prezentací se tak učební proces na sportovním gymnáziu stává pro žáky přitažlivějším a efektivnějším.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka