vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tvorba počítačového programu pro práci s nestandardizovanými testy pokračuje 

Aplikace se nachází ve stavu, kdy je možné provádět z pohledu různých uživatelů (administrátor, učitel, žák) tyto činnosti:

Administrátor může:

 • vytvářet předměty (bez možnosti připojení obrazového souboru)
 • definovat učitele a následně přiřadit předměty, které vyučují, resp. pro které budou vytvářet soubor testovacích otázek
 • vytvářet třídy
 • definovat žáky a jejich zařazení do tříd

Učitel může:

 • vytvářet otázky
 • nastavit, zda se jedná o cvičnou nebo ostrou otázku, tzn. její volné zobrazení žákům
 • definovat možné varianty odpovědí s následným zatržením správné otázky
 • nastavit bodové hodnocení otázky
 • nastavit časový limit potřebný k vyřešení otázky
 • sestavit testy – z vytvořených otázek

Žáci mohou:

 • ověřovat své znalosti pomocí dostupných cvičných otázek či testů (vytvořených učiteli)

V současné době bude probíhat přípravná fáze k nasazení aplikace do testovacího prostředí. V přípravné fázi bude vytvořena skupina testovacích učitelů, žáků a soubor cvičných, resp. ostrých otázek a testů. Budou ověřovány všechny dostupné funkcionality aplikace. Po této fázi a nakoupení potřebného HW v rámci výběrového řízení předpokládáme nasazení aplikace do školní sítě a její otevření pro větší skupinu vyučujících a žáků.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažerka projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka