vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Výsledky přijímacích zkoušek 
Výsledky talentových zkoušek 2018


Čtyřleté gymnázium - třída „A“ obor: 79-42-K/41

Talentové zkoušky splnili:
Atletika: 101, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 141, 143, 144, G07, G12
Sportovní střelba: 102, 103
Tenis: 106, 115, 121, 124, 125, G08
Plavání: 116, 119, 122, 123, 126, 127, 128, 137, 138, 142, G05, G06, G10
Judo: 105, 111, 114, 118, 145, G03
Volejbal: 104, 139, G01, G02, G11

Talentové zkoušky nesplnili:
117, 120, 130, G09

Talentové zkoušky – omluveni:
135

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

V Plzni 6. 3. 2018

© design 2007 Úvodní stránka