vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Úspěšně zakončena klíčová aktivita 1 projektu: Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu 

Díky nákupu potřebného materiálu jsme na našem gymnáziu vybavili učebnu výpočetní techniky kvalitními počítači. Na těchto počítačích bude probíhat efektivnější výuka v grafických a kancelářských programech. Učebnu výpočetní techniky lze využívat v rámci výuky, ale také pro osobní vzdělávání pedagogických pracovníků.

Potřebným materiálem z projektu jsme dále nově vybavili jednu stávající učebnu moderní didaktickou technikou - dataprojektorem, interaktivní tabulí a vizualizérem. V této odborné učebně máme možnost ověřovat výstupy projektu. Pomocí vizualizéru mohou vyučující přímo zobrazit obrázky z učebnice a jiné učební pomůcky. Díky interaktivní tabuli lze zapojit žáky přímo do vyučovacího procesu, učitelé si mohou připravit vlastní výukové materiály s vazbou na žáky. Pomocí datového projektoru je možno zobrazit mimo jiné nestandardní výukový materiál, např. filmové pasáže. V budoucnu plánujeme ozvučení této odborné učebny, aby mohla být využívána také pro poslech audionahrávek v cizím jazyce apod.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka