vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Peníze z ESF zkvalitňují další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT 

Díky podpoře projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, si mohou učitelé - zpracovatelé projektu obohatit své vzdělání v oblasti ICT přímo v naší učebně výpočetní techniky na vzdělávacích seminářích. Prioritou seminářů je orientace na prohloubení již dříve získaných znalostí v oblasti ICT.

Fundovaní lektoři v oblasti ICT z akreditované firmy seznámili vyučující s novými verzemi počítačových programů, a tak se prohloubily jejich kompetence v uživatelském ovládání programů. Všechny získané znalosti učitelé uplatní při přípravě žáků k nové maturitní zkoušce.

Vzdělávací semináře probíhaly v měsíci květnu a červnu 2010, a to na téma ZONER PHOTO STUDIO 11, PowerPoint 2007 - pro pokročilé a Microsoft Office Word 2007 - pro pokročilé. Semináře se setkaly u našich vyučujících s velkým ohlasem. Při seminářích byl rovněž vytvořen prostor pro vzájemné konzultace s odbornými lektory a pro vzájemnou výměnu zkušeností. Další vzdělávací semináře jsou naplánované na příští školní rok 2010/2011.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka