vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Výsledky přijímacích zkoušek 
Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Bodové hodnocení přijatých uchazečů


Čtyřleté gymnázium – třída „A“ Obor vzdělání: 79-42-K/41

1. Uchazeči přijati ke studiu:
Atletika: 133 143 131 107 112 113 129
Sportovní střelba: 102, 103
Tenis: 106 115 125 124
Plavání: 127 123 142 138 128
Judo: 105 118 145 114
Volejbal: 104 139

2.Uchazeči nepřijati pro velký počet:
Atletika: 132 140 136 134 108 109 101 144 110
Sportovní střelba: ----
Tenis: 121
Plavání: 119 126 137 116 122
Judo: 111
Volejbal: ----

3.Uchazeči nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacích zkoušek:
120 130 117

4. Povolený přestup – změna studijního oboru:
6 žáků

5. Nepovolený přestup – změna studijního oboru:
5 žáků

6.Nedokončené přijímací řízení:
----

Registrační čísla uchazečů jsou řazena dle celkového pořadí v jednotlivých sportech.

Čtyřleté gymnázium – třída „B“ Obor vzdělání: 79-41-K/41

1. Uchazeči přijati ke studiu:
455 417 405 440 438 425 402 458 439 416 454 413 407 457 443 449 452 423 422 429 404 419 447 408 421 414 401 445 418

2. Uchazeči nepřijati pro velký počet:
441 415 420 412 450 436 432 428 456 442 435 411 403 406 426 437 431 451 430 444 410 409 453 448 446 459 424 427

3. Nedokončené přijímací řízení:
433

Registrační čísla uchazečů jsou řazena dle celkového pořadí.

Osmileté gymnázium – třída „prima“ Obor vzdělání: 79-41-K/81

1. Uchazeči přijati ke studiu:
879 822 856 882 823 825 905 805 890 859 824 833 914 891 811 845 850 864 844 867 818 892 880 907 910 858 915 881 909

2. Uchazeči nepřijati pro velký počet:
888 877 808 804 849 842 831 829 802 874 900 884 809 816 813 875 860 852 869 834 863 873 826 862 815 817 851 908 841 835 840 846 906 897 871 876 885 855 899 896 810 868 806 854 894 903 861 853 836 843 801 866 847 807 827 832 911 838 814 828 837 898 889 870 819 902 904 883 912 887 821 857 901 820 872 878 893 865 886 913 803 895 830 848

3. Nedokončené přijímací řízení:
839

Registrační čísla uchazečů jsou řazena dle celkového pořadí.


V Plzni 2. 5. 2018

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

Poznámka:
čtvrtek 3. 5. 2018 (10:00 – 12:00) - možnost zákonného zástupce nahlédnutí do spisu uchazeče
čtvrtek 3. 5. 2018 (14:00 – 15:30) - vydání rozhodnutí v sekretariátu školy

© design 2007 Úvodní stránka