vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Školní výlety, exkurze, besedy 
Vlastní prací k poznání Nový školní rok začal a s ním i naše další bádání... více
Setkání s Jáchymem Wiesnerem

Dne 5. 9. 2018 se konalo první zasedání školního parlamentu. Toho se zúčastnili nejen zástupci všech tříd ... více

 • Starší články .. více

   Školní rok 2017-18

  • Co udělá učiteli radost?

   Konec školního roku je vždy náročný. Studenti se hroutí pod návalem učení ... více

  • Vlastní prací k poznání

   ...je název projektu, do kterého jsme zapojili ve spolupráci s Nadací ČEZ ... více

  • Obří jazykové pexeso

   Studenti našeho gymnázia využili volných chvilek buď při hodinách výtvarné výchovy nebo cizího jazyka ... více

  • Návštěva Domu Anny Frankové v Amsterodamu

   V rámci letošní zahraniční exkurze do Holandska studenti Sportovního gymnázia Plzeň navštívili během prohlídky ... více

  • Ohlédnutí za „Holandskou mozaikou 2018“

   Voňavý Aalsmer s největší květinovou aukcí na světě, přístav Rotterdam jako na dlani ... více

  • Muzeum knihtisku a procházka po Plzni

   Dne 13.4. v pátek jsme zúčastnili s Mgr. Maxovou a Mgr. Šlajsovou exkurze zaměřené na ... více

  • Naši maturanti v Archivu města Plzně

   V pátek 6. 4. 2018 navštívili studenti Semináře z dějepisu Archiv města Plzně. ... více

  • Žáci Tercie se zapojili do projektu Významné 8 v české historii

   V průběhu února a března si naši terciáni připravovali prezentace na téma ... více

  • Španělsko křížem krážem

   Dne 24.4.2018 jsme se jako studenti španělštiny vydali do Prahy na program o španělské kultuře ... více

  • Projektový den kultury a jazyků

   Naše každoroční velká akce - Projektový den kultury a jazyků se letos opět konala ... více

  • Exit tour 2018

   Dne 7. března 2018 proběhl na Sportovním gymnáziu v rámci primární prevence ... více

  • Třída 3.B na návštěvě Anglické knihovny

   V pátek 13. dubna 2018 jsme v rámci hodiny angličtiny navštívili Anglickou knihovnu ... více

  • Návštěva Románské knihovny

   Španělštináři ze sekundy a tercie si ve středu 4. 4. 2018 odpoledne opět udělali čas ... více

  • Projektový den: Přírodní vědy vlastníma rukama

   Středu 14. 2. 2018 prožili žáci tercie a sekundy ve znamení projektového dne ... více

  • Olympionici mezi žáky Sportovního gymnázia Plzeň

   Středa 21. 3. 2018 byl pro naši školu výjimečný den. Navštívili nás totiž tři sportovci ... více

  • CELOSTÁTNÍ FESTIVAL STUDENTSKÉHO DIVADLA VE ŠPANĚLŠTINĚ

   Ve dnech 18. – 19.3. 2018 se v plzeňském Divadle Alfa konal již 10. ročník festivalu ... více

  • Zimní olympijské hry očima studentů 1.A

   Studenti 1.A (skupina Ajb) v rámci hodin angličtiny a domácí práce společně vytvořili ... více

  • Ideální škola

   Kdo z nás by nechtěl chodit do ideální školy? ... více

  • Zeměpisná olympiáda

   Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 7. 2. ve čtyřech kategoriích ... více

  • Projektový den na nižším gymnáziu

   Projektový den ve třídách nižšího gymnázia je již tradiční akce ... více

  • O holocaustu jinak

   Ve čtvrtek 15. února 2018 jsme měli – naše třída 4. B a maturanti z dějepisu z Oktávy a 4. A - prodlouženou výuku dějepisu ... více

  • Hezky, česky, západo – technicky

   To je název projektu, se kterým jsme se pustili do boje o umístění na Technické olympiádě ... více

  • Zajímavé zvíře

   Na přelomu prvního a druhého pololetí jsme se v hodinách anglického jazyka se třídou prima učili o zvířatech ... více

  • Naše první soutěž v konverzaci ... více
  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci ... více
  • Voda ve městech – výzvy a řešení pro 21. století ... více
  • Workshop „Svátky v USA“ ... více
  • Kateřina Berková uspěla v olympiádě ruského jazyka

   Dne 5. prosince 2017 se uskutečnilo městské kolo Olympiády v ruském jazyce ... více

  • Školní kolo Olympiády českého jazyka 2017/2018

   Dne 30. 11. 2017 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády ČJ ... více

  • Projekt Pověsti v primě

   V termínu od 27. 11. do 8. 12. třída Prima vytvářela projekt na téma Pověsti ... více

  • Návštěva dobrovolnice z Ugandy

   Dne 16. 11. 2017 k nám do třídy přišla slečna Lucka Dlouhá, která působila jako dobrovolnice v Ugandě ... více

  • Večer s neznabohem a svůdcem žen Donem Juanem

   Dne 30. 11. 2017 se jedenáct zájemců z třídy 2. B zúčastnilo představení Don Juan ... více

  • Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   V úterý 5. 12. 2017 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání s proděkany pro studijní záležitosti ... více

  • Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni

   Ve čtvrtek 23. 11. 2017 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili seminář základů společenských věd, možnost navštívit ... více

  • Beseda s cestovateli Špillarovými

   Ve středu 8. 11. jsme se spolu ostatními žáky prvních a druhých ročníků zúčastnili přednášky cestovatelů ... více

  • Konverzace v německém jazyce zamířila do Rakouské knihovny

   Dne 21. listopadu 2017 jsme v rámci naší konverzace v němčině navštívili Německou a Rakouskou knihovnu ... více

  • Gamifikace aneb Homo ludens

   To byl název další ze série přednášek lektorů z Fakulty sociálních věd UK v Praze ... více

  • Španělská kultura křížem krážem

   Dne 15.11.2017 se naše skupina španělštinářů z 1. A a 1. B vydala na exkurzi do Prahy ... více

  • Jak se točí peníze

   V pondělí 13. listopadu 2017 třídy Prima a Sekunda navštívily velkou 3D vzdělávací výstavu ... více

  • Filmové promítání pro studenty maturitních ročníků

   Vybrané třídy našeho gymnázia byly pozvány v rámci festivalu JUNIORFEST 2017 ke zhlédnutí životopisného dokumentu ... více

  • Divadelní představení

   Dne 25. 10. dostaly třetí a čtvrté ročníky vyššího gymnázia možnost zhlédnout divadelní představení o historii ... více

  • Jak na svátky?

   Tuto otázku, přesněji otázku Jak naučit studenty druhých ročníků maturitní téma ... více

  • Už víme, jak se dělá výzkum ve společenských vědách

   O tom nás náležitě poučili dva studenti Fakulty sociálních věd UK v Praze ... více

  • Prváci „nakoukli“ do tajů práce archeologů

   Je již tradicí na SG, že vyučující dějepisu pozve mezi žáky pracovnici neziskové organizace ... více

  • Den pro zdraví

   Dne 24. 10. 2017 se na našem gymnáziu konala již tradiční akce ... více

  • Třída Prima v Knihovně města Plzně

   Naše třída Prima Sportovního gymnázia Plzeň navštívila městskou knihovnu ... více

  • Olympiáda v ruském jazyce

   Od října do prosince studenti plzeňských středních škol měří své znalosti v ruském jazyce ... více

  • Španělštináři ze sekundy a tercie mají „svůj“ jazyk opravdu rádi!

   Ve středu 25. 10. 2017 si studenti sekundy a tercie kvůli španělštině udělali čas mezi školou a tréninky ... více

  • Tercie, good job!

   Žáci třídy tercie vytvořili opravdu zajímavý projekt ... více

  • Planetárium Praha

   Dne 12. 10. 2017 se žáci z 1. A, 1. B a částečně z kvinty vydali na exkurzi do pražského planetária ... více

  • Německé divadlo uvedlo inscenaci 3 x Über die Liebe

   V rámci oslav Evropského dne jazyků uvedla divadelní skupina ... více

  • Projekt „ABOUT ME“

   V prvním týdnu v říjnu jsme s třídou PRIMA pracovali na projektu ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak na studia v USA?

   Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Pavlem Mertou z brněnské agentury ... více

  • Technika má zlaté dno aneb Hrou k tajům technických zařízení

   Dne 11. 10. 2017 se tým ve složení Matěj Klíma a Dan Zbuzek z 3.A SG, Pavel Zbuzek a Jitka Zítková ze ZŠ, pustil do boje ... více

  • Projektový den s fyzikou aneb Za energií po svých…

   Ve středu 11. října 2017 jsme vyrazili na podzimní Šumavu ... více

  • Byli jsme na hradě Loket a v Bečově

   V úterý 26. 9. 2017 se 35 žáků pod vedením paní Baranové a Mazalové „nalodilo“ ... více

  • 3. B v zákulisí Nového divadla v Plzni

   Dne 9.10.2017 se uskutečnila prohlídka Nového divadla v Plzni ... více

  • Prohlídka ve vědecké knihovně se vydařila

   Dne 3. října 2017 se uskutečnila exkurze do Studijní a vědecké knihovny v Plzni ... více

  • Na návštěvě v Plzeňském rozhlase

   V semináři cvičení z psychologie a sociologie ve 4. ročníku budeme probírat média ... více

  • 3. ročníky – cvičení z psychologie v náručí Ústřední knihovny v Plzni

   V září se náš seminář vydal na návštěvu Knihovny města Plzně ... více

  • Může být maturitní téma zábavné?

   Mohlo by se zdát, že učit se maturitní témata znamená bezmyšlenkovitě biflovat fakta, ale ... více

  • 3. B v zákulisí Nového divadla v Plzni

   Dne 9.10.2017 se uskutečnila prohlídka Nového divadla v Plzni ... více

  • Prohlídka ve vědecké knihovně se vydařila

   Dne 3. října 2017 se uskutečnila exkurze do Studijní a vědecké knihovny v Plzni ... více

  • Divadelní představení v anglickém jazyce

   Dne 2. 10. 2017 navštívily třídy Kvinta a 1. B Sportovního gymnázia Plzeň divadelní představení ... více

  • Exkurze 2.A - Zbiroh 27.9.2017

   Dne 27.9.2017 se 26 studentů ze třídy 2.A v doprovodu vyučujících ... více

  • Den otevřených dveří na FZS ZČU

   Ve středu 4. 10. 2017 jsme se my, zájemci o studium na Fakultě zdravotnických studií ZČU, zúčastnili ... více

  • Exkurze Berlín

   Ve dnech 18. - 19. dubna 2017 se zúčastnil výběr žáků vyšších tříd Sportovního gymnázia v Plzni poznávacího zájezdu ... více

  • SG zahájilo školní rok za účasti pana hejtmana ...více
  • Školní rok 2016-17

  • Exkurze - angličtina

   Před závěrem školního roku jsme se se studenty Kvarty vydali do prostor ... více

  • Vodácký kurz 3. B a Septimy

   Dne 29. 5. 2017 jsme z Plzně odjeli na čtyřdenní vodácký kurz ... více

  • Den s dobrovolnými hasiči

   Dne 26. 5. 2017 se ve Škoda parku v Plzni-Doudlevcích uskutečnil ... více

  • Historická exkurze na hrad Karlštejn

   V úterý 3. května 2017 se 39 žáků - zájemců z různých tříd pod vedením ... více

  • Jaderné dny

   Od 25. 5. 2017 už víme, jak „funguje“ jaderná elektrárna. A nejen to ... více

  • Den s fyzikou

   Fyzika je úžasná věda! O tom jsme se přesvědčili na Dni s fyzikou ... více

  • Z Cardiffu do Londýna

   Ve dnech 21. 5. – 27. 5. 2017 prožili studenti našeho gymnázia zajímavý a přínosný týden ... více

  • Exkurze plná námětů k zamyšlení

   Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. května 2017 vypravili na exkurzi ... více

  • Exkurze žáků nižšího gymnázia

   Dne 3. 5. 2017 se uskutečnila exkurze třídy Tercie a vybraných žáků ... více

  • Němčina nekouše

   O tom, že je to pravda, jsme se mohli přesvědčit ... více

  • Studuj a pracuj v EU

   Toto téma 20. 4. 2017 podrobně se studenty 4. ročníků (seminář psychologie a sociologie) rozebrala Mgr. Jana Němcová ... více

  • Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč?

   Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč? To bylo téma přednášky ... více

  • Projektový Den jazyků

   Každoroční velký projektový Den jazyků se tento rok konal ... více

  • Ocenění ke Dni učitelů
  • Lyžařský kurz SG 2017

   Jako každým rokem se žáci tříd SEKUNDY, KVINTY, 1. B a vybraní žáci z třídy 1. A zúčastnili ... více

  • Hornické muzeum Příbram

   Dne 8. 3. 2017 se vypravili studenti Kvarty a 2. ročníků do Hornického muzea v Příbrami ... více

  • EKOTOPFILM Plzeň

   Dne 13. 3. 2017 žáci Primy a Sekundy navštívili mezinárodní filmový festival ... více

  • Pondělí v Parlamentu ČR

   V pondělí 6. února 2017 jsme v rámci výuky společenskovědního semináře ... více

  • Beseda o bezpečnosti ve škole

   V pondělí 30. 1. 2017 jsme na naší škole přivítali pana Brig. gen. Ing. A. Šándora ... více

  • Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016
  • Jeden den v budoucnosti

   Ve čtvrtek 2. února 2017 se žáci nižšího gymnázia přenesli na jedno dopoledne do ... více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 30. 1. 2017 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci ... více

  • Ekonomie v praxi

   Dne 27. ledna zavítal do 3. B vyučující z VŠE v Praze Ing. Pavel Potužák, Ph.D. ... více

  • Den otevřených dveří na FAV ZČU

   Dne 25. ledna 2017 se žáci třídy 2. A zúčastnili DOD na FAV ZČU ... více

  • Advent v Evropském parlamentu

   Díky vyučující Mgr. Mazalové, která nám v říjnu 2016 nabídla účast na ... více

  • Projekt s Primou v angličtině

   Žáci ze třídy Prima se prostřednictvím projektu představili svým starším spolužákům ... více

  • Projektový den: Přírodní vědy vlastníma rukama

   Pondělí 28. 11. 2015 prožili žáci tercie a sekundy ve znamení projektového dne ... více

  • Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni

   Ve čtvrtek 15. 12. 2016 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili ... více

  • Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016

   V úterý 20. 12. 2016 se ve Společenském sále SOUE na Vejprnické 56, Plzeň konalo ... více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ... více

  • Práce na projektu „Státy Společenství národů“

   Se studenty kvarty jsme se v prvním pololetí letošního školního roku ... více

  • Výměnný pobyt v partnerské škole ... více
  • Prima v Planetáriu – Techmánie Plzeň

   V úterý 15. 11. 2016 zamířili žáci primy se svými vyučujícími fyziky a zeměpisu do ... více

  • VOŠ ČUS - Sportuj, studuj s námi!

   - takové motto má Vyšší odborná škola České unie sportu Praha ... více

  • Akce „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ proběhla i s naší účastí

   Ve středu 9. listopadu 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje akce ... více

  • Ministryně otevřela sportovní centrum

   Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se konalo na naší škole otevření sportovního centra ...více

  • Výstava Má plast

   V úterý 25.10. 2016 se žáci sexty zúčastnili projektu s názvem ... více

  • Exkurze do Terezína

   V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

  • Exkurze do Terezína

   V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

  • Význam plzeňských řek

   Dne 24. 10. 2016 zorganizovala paní učitelka Vondráčková ve spolupráci s ... více

  • Exkurze do Planetária Praha

   Dne 19. 10. 2016 jsme uspořádali exkurzi do Planetária Praha ... více

  • Evropský den jazyků

   Dne 26. 9. 2016 se naše třída zúčastnila Evropského dne jazyků, který pořádala ... více

  • Bolevecké rybníky

   Dne 22. 9. 2016 se 3. B s paní učitelkou Vondráčkovou a panem učitelem Rybou sešla na ... více

  • Archeologická přednáška opět po roce u nás!

   Dne 6. října 2016 se jako tradičně konala přednáška pro první ročník ... více

  • Jeden den jsme byli městskými zastupiteli

   Dne 19. 10. 2016 jsme se tři žáci (A. Heroutová, J. Duchoslav a M. Sahaj) zúčastnili simulace ... více

  • Kurz 1. pomoci pro budoucí řidiče

   V pondělí 24. 10. 2016 jsme se zúčastnili zajímavé akce ... více

  • Den pro zdraví z pohledu žáka

   Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se my, žáci tříd Primy, 1. A a 1. B ... více

  • Projektový „Den pro zdraví 2016“

   Dne 20. 10. 2016 se ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni uskutečnil ... více

  • Exkurze po Praze

   V pondělí 26. 9. 2016 jsme v brzkých hodinách opustili Plzeň s jasným cílem ... více

  • Město Plzeň podporuje aktivity k technickému vzdělávání

   Exkurze určená pro žáky kvarty a výběr žáků ze sekundy se konala ... více

  • 2. B ve Studijní a vědecké knihovně

   Dne 27. září 2016 naše třída 2. B dostala možnost zúčastnit se exkurze ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

   V úterý 20. 9. 2016 se uskutečnila informační schůzka s ... více

  • Společné akce se ZČU

   Společné akce se ZČU, při kterých ve šk. roce 2015/2016 došlo k ... více

  • Přemístění jsme zvládli úspěšně

   Termín přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56 byl stanoven do ...více

  • Školní rok 2015-16

  • Exkurze do ZOO Plzeň

   Dne 25. 5. 2016 jsme se s paní učitelkou Pelikánovou a Čechurovou zúčastnili exkurze ... více

  • Den s dobrovolnými hasiči

   Dne 27. 5. 2016 se ve Škoda parku v Doudlevcích uskutečnil pro SŠ Den s dobrovolnými hasiči ... více

  • Beseda s MUDr. Petrem Neprašem

   V úterý 10. května 2016 naši školu navštívil specialista na úrazy sportovců, vedoucí lékař oddělení jednodenní ortopedie a artroskopie ... více

  • Beseda s Larou a s Alinou


   Nerozumíte? ... více

  • Den s hasiči

   Dne 26. dubna 2016 měla naše třída sekunda místo jedné vyučovací hodiny ... více

  • Finále soutěže o nejlepší pohybovou skladbu

   Ve středu 16. 3. 2016 jsme se zúčastnily na 22. ZŠ krajského kola soutěže O nejlepší pohybovou skladbu ... více

  • Prima v planetáriu

   Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se žáci Primy spolu se svými vyučujícími vydali na exkurzi do plzeňského planetária ... více

  • Hornické muzeum Příbram

   Ve středu 30. 3. 2016 jsme se my, třída kvarta, spolu s 2. B vypravili do Hornického muzea ... více

  • Den učitelů německého jazyka v Praze

   Ve dnech 1. – 2. dubna 2016 se konal v Goethe-Institutu v Praze Den učitelů ... více

  • JAZYKOLAMY V TERCII

   Středu 23. 3. 2016 před Velikonocemi jsme hodinu češtiny ve třídě tercie věnovali ... více

  • Dentální hygiena

   Dne 10. 3. 2016 proběhla na Sportovním gymnáziu přednáška o ... více

  • Hodiny moderní chemie

   V letošním školním roce nás opět navštívili studenti VŠCHT se svým programem ... více

  • Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu

   Taneční skupina dívek z naší školy již několik let připravuje vystoupení, se kterým vystupuje ... více

  • VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO KVÍZU O KARLU IV.

   Dne 17. února 2016 se pro nižší gymnázium konal slíbený kvíz, kterým byl ... více

  • Zakončili jsme projekt ZSV „70 let od založení UNESCO“

   Dne 9. března 2016 byla hostem na společenskovědním semináři Mgr. KRISTÝNA MOTHEJZÍKOVÁ ... více

  • Biologická olympiáda – výsledky školního kola na SG

   Začátkem druhého pololetí školního roku 2015/2016 proběhla na sportovním gymnáziu školní kola ... více

  • Projekt PK ZSV k výročí založení UNESCO vrcholí

   V září předmětová komise základů společenských věd připravila pro žáky ... více

  • Beseda o studiu na FAV ZČU a na FEL ZČU

   Dne 26. 1. 2016 se studenti čtvrtých ročníků Sportovního gymnázia zúčastnili besedy o ... více

  • Technika hýbe světem aneb Technická olympiáda Plzeňského kraje

   Krajská přehlídka proběhla 18. 2. 2016. Může nás těšit, že jsme se ... více

  • Žáci 2. B na Dnu otevřených dveří FAV ZČU

   Dne 27.1. 2016 se žáci třídy 2. B zúčastnili Dne otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ... více

  • Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

   Dne 10. 2. 2016 se na sportovním gymnáziu konalo školní kolo chemické olympiády ... více

  • Exkurze plná námětů k zamyšlení

   Třeťáci a čtvrťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. února a 16. února 2016 vypravili na exkurzi ... více

  • Džungle zvaná finanční trh

   To bylo hlavní téma zajímavé přednášky, kterou žáci 3. A a 3. B absolvovali ... více

  • Úspěšná absolventka Dětské univerzity ZČU

   Žákyně Sekundy Anna Bauerová absolvovala s vyznamenáním v tomto školním roce Dětskou univerzitu ... více

  • Úspěšní řešitelé okresního kola Olympiády českého jazyka

   Pěkného umístění dosáhli naši žáci v okresním kole Olympiády českého jazyka ... více

  • Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem

   Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se žáci 3. a 4. ročníků společně se zájemci z řad žáků nižších tříd ... více

  • PROJEKT O KARLU IV. JE V PLNÉM PROUDU

   Jak jsme slíbili, tak činíme! Žáci nižšího gymnázia si v minulém a tomto týdnu připomněli ... více

  • Atleti SG oceněni na Plzeňské radnici

   Dominantní zastoupení mělo naše gymnázium na pátečním vyhlášení nejlepších atletů Plzeňského kraje za rok 2015 ... více

  • NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU SE PRACUJE NA PROJEKTU O KARLU IV.!

   Díky letošnímu 700. výročí narození Otce vlasti, Karla IV., si také naši gymnazisté připomněli tuto významnou osobnost ... více

  • Projektový den

   Matematika netradičně – luštění matematických kvízů ... více

  • VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA V NĚMECKÉ KONVERZACI

   Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo 14. 12. 2015 ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 11. 12. 2015 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka ... více

  • Exkurze do Plzeňského Prazdroje a Pivovarského muzea

   Dne 18. 12. 2015 jsme spolu s žáky 4. ročníku navštívili pivovar. Po vstupu do areálu jsme ... více

  • EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015

   Dne 10. 12. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. ... více

  • Sportovci roku 2015

   Ve středu 16. 12. 2015 se v Kulturním domě Šeříková 13, v Plzni-Slovanech konalo vyhlášení nejlepších sportovců ... více

  • Antropologická přednáška

   Dnes 11. prosince 2015 se uskutečnila přednáška pro žáky 1. B, která ... více

  • Projektový den Praha v kontextu české kultury

   Ve středu 25. listopadu 2015 jsme se zúčastnili projektového dne ... více

  • Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání proděkanů pro studijní záležitosti jednotlivých fakult ... více

  • Přednáška o antropologii

   Dne 4. 12. 2015 se pro třidu prima uskutečnila druhá část přednášky z archeologické společnosti ZIP Plzeň ... více

  • Projektový den Přírodní vědy vlastníma rukama

   Úterý 24. 11. 2015 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • DÍVKY 2.A NA FAV ZČU V PLZNI

   Dne 18. 11. 2015 proběhl ukázkový den na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni ... více

  • Praha

   Školní exkurze nejstarších ročníků sportovního gymnázia začala už v Plzni celkem zábavně ... více

  • Co víme o Lucemburcích?

   V tom udělá žákům nižšího gymnázia jasno školní kolo dějepisné olympiády ... více

  • Archeologie zblízka

   Jako tradičně každým rokem se u nás na sportovním gymnáziu opět uskutečnila přednáška věnovaná ... více

  • Stali se tvůrci evropské politiky

   Dne 12. listopadu 2015 Tereza Nováková a Jakub Tůma, žáci 4. A, se na jeden den stali ... více

  • Soutěž Recyklohraní na sportovním gymnáziu pokračuje i v novém školním roce!

   Vážení rodiče, studenti, kolegyně a kolegové, provozní zaměstnanci, naše gymnázium je již od roku 2008 zapojeno ... více

  • Úspěchy s komiksem

   Naše škola se zapojila do soutěže KOMIKS IN, kterou pořádala ... více

  • Techmania Science Center - 3D tiskárny

   Dne 13. 10. a 15. 10. 2015 jsme v rámci hodin programování navštívili ... více

  • Olympiáda v ruském jazyce

   Dne 21. října 2015 se po delší době na našem gymnáziu opět uskutečnilo školní kolo olympiády ... více

  • Den pro zdraví na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28

   V úterý 13. října 2015 se žáci tříd 1. A, 1. B a primy, kteří v letošním školním roce začali studovat ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

   Ve středu 7. 10. 2015 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou, MBA z brněnské agentury ... více

  • Exkurze tercie a kvarty

   Dne 30. září 2015 se třídy tercie a kvarta vydaly na poučnou exkurzi ... více

  • Výstava Gottfrieda Lindauera

   Ve dnech 10. - 18. 9. 2015 navštívily třídy 3. A, 2. B, sexta a septima výstavu obrazů ... více

  • Žáci 4. B Sportovního gymnázia, Plzeň pomáhali pohybem

   V úterý 29. září 2015 dorazila do Plzně putovní expedice Nadačního fondu IMPULS ... více

  • Zbiroh 2015

   Poslední zářijový den, ve středu 30. 9. 2015, jsme se my, zájemci ze tříd 4. A, 1. B a oktávy, vydali ... více

  • My, technika a „selfíčko“

   Tradice se mají dodržovat, to je známá věc ... více

  • FRANCIE 2015

   Jako již mnoho let i tento rok pan učitel Zbyněk Kašpar uspořádal poznávací zájezd ... více

  • Jdeme do toho!

   Na podnět předmětové komise ZSV se Jakub Tůma a Tereza Nováková ze 4. A rozhodli zúčastnit se ... více

  • Školní rok 2014-15

  • Taneční exhibice na LOHDM 2015

   Na sportovním gymnáziu je již několikaletou tradicí, že tanečnice ... více

  • Tercie a kvarta se zapojily do Vesmírné expedice v Techmanii

   Na začátku června se žáci tercie (2. 6. 2015) a kvarty (4. 6. 2015) zapojili do ... více

  • EUROTRIP 2015 - jazykově-poznávací exkurze

   V posledním květnovém týdnu jsme prožili mnoho příjemných zážitků během naší cesty ... více

  • Výzkumná výprava do vesmíru

   22. května v 11 hodin jsme odstartovali. Naše výzkumná výprava ... více

  • DÍVKY NAVŠTÍVILY RICE, FEL ZČU V PLZNI

   V rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, jehož hlavním cílem je ... více

  • Do Německa na zkušenou! / Versuch´s mal in Deutschland!

   Ve středu 13. května 2015 se zúčastnili žáci předmaturitních ročníků ... více

  • Pythagoriáda

   Matematická soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky primy, sekundy a tercie ... více

  • Den s hasiči

   Dne 30. 4. 2015 se pro žáky nižšího stupně Sportovního gymnázia Plzeň konal Den s hasiči ... více

  • Den jazyků

   Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na našem gymnáziu konal Den jazyků... více

  • Předávali jsme vlajku ... více
  • Okresní kolo matematické olympiády

   Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z6, Z7 a ... více

  • Okresní a krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E, F

   Okresní kolo 56. ročníku fyzikální olympiády v kategorii E i F se konalo ... více

  • Beseda s olympionikem Přemyslem Švarcem

   V pondělí 13. dubna 2015 se všichni plavci a někteří triatlonisté ... více

  • Energie vládne světu...

   A protože to víme, pustili jsme se do práce ... více

  • Pozorovali jsme zatmění Slunce ... více

  • Projektové hodiny v tercii

   Ve dnech 9. 3. – 16. 3. 2015 byl v naší třídě Tercii na hodinách dějepisu zadán projekt s tématem ... více

  • Vodárna Plzeňského Prazdroje

   Dne 1. 4. 2015 vyrazila naše třída Prima na exkurzi ... více

  • Projektové dny chemie

   V únoru a březnu 2015 nás navštívili studenti s VŠCHT se svým programem ... více

  • Prima navštívila Planetárium

   Na konci února 2015 se prima vypravila do Planetária. Hlavním cílem návštěvy byl program ... více

  • Úspěch v českém jazyce

   V únoru 2015 reprezentovala naši školu ... více

  • GYMNAZISTÉ V ŘÍŠI VODY

   Projektový den pro třídy NG ... více

  • Plavec Jan Šefl se řadí mezi sportovní osobnosti kraje

   Plzeňan, bývalý student Sportovního gymnázia v Plzni a úspěšný reprezentant České republiky v plavání Jan Šefl přijal ... více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 22. 1. 2015 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce ... více

  • Slavnostní zahájení Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015

   V sobotu 17. ledna 2015 byla slavnostně otevřena Plzeň jako kulturní metropole ... více

  • Sekunda na výstavě karikatury

   Naše třída se nedávno vydala do Západočeské galerie v Plzni na výstavu ... více

  • Projekt Oranžová učebna

   V roce 2014 sportovní gymnázium podalo žádost o nadační příspěvek ... více

  • Soutěž v luštění SUDOKU

   Luštění křížovek a sudoku patří mezi oblíbené činnosti ... více

  • Regensburg 2014

   V druhém listopadovém týdnu se konal již tradiční výměnný pobyt ... více

  • Sportovec roku 2014

   Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se žáci sportovního gymnázia se svými učiteli a trenéry sešli ... více

  • Sportovní gymnázium na Plzeňské radnici
   Sportovní gymnázium se počínaje 1. prosincem 2014 po celý měsíc představuje ...více
  • Předvánoční vystoupení

   Naši třídu si vybraly paní učitelky k předvánočním vystoupením ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 3. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo ... více

  • Wir sprechen Deutsch …

   V pondělí 15. prosince 2014 se konalo školní kolo konverzační soutěže ... více

  • Prevence sociální patologie

   Stalo se již tradicí, že se žáci v rámci výuky seznamují s ... více

  • Setkání zástupců ZČU a LF UK v Plzni s maturanty

   V úterý 9. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projektový den: Fyzika vlastníma rukama

   Pondělí 1. prosince 2014 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • Na návštěvě v plzeňské Francouzské alianci

   V úterý 2. 12. 2014 jsme navštívili Francouzskou Alianci v Plzni ... více

  • Exkurze Andy Warhol

   Ve středu 19. 11. 2014 navštívila naše třída výstavu světoznámého amerického malíře ... více

  • Pátek se SVS v Praze ... více
  • Fyzika všemi smysly

   V pátek 14. 11. 2014 jsme si vyzkoušeli fyziku trochu jinak ... více

  • Opět na výstavě ITEP

   Koncem září 2014 se v Plzni konal již 10. ročník ... více

  • Studuj a pracuj

   Studuj a pracuj - to bylo téma přednášky a besedy s pracovnicemi Euro centra v Plzni ... více

  • Němčina netradičně

   Plzeň patřila 13. listopadu 2014 němčině, ale trochu netradičně ... více

  • Odpoledne s hejtmanem

   Žáci sportovního gymnázia ze tříd 2. A, 4. A, 3. A a Kvinta měli 11. 11. 2014 možnost ... více

  • Exkurze do Planetária v Techmanii

   Ve středu 15. října 2014 se žáci 1.A a 1.B vydali na zajímavou exkurzi ... více

  • Pobyt v maďarském Szigetszentmiklos - projekt Comenius

   Ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2014 se zúčastnily žákyně třídy 3. B ... více

  • Reprezentovali jsme naši školu v Evropském parlamentu a v Evropské radě!

   Žáci Pavel Vedral a Kryštof Buršík z Oktávy se 21. října 2014 na jeden den stali ... více

  • Den pro zdraví

   Dne 14. 10. 2014 se konala na naší škole akce Den pro zdraví ... více

  • Projektový den v Židovském městě v Praze - Josefově

   Dne 15. října 2014 se účastnili zájemci z řad žáků našeho gymnázia projektového dne ... více

  • Informace - Regensburg 2014 ... více
  • Atletické odpoledne s Tomášem Dvořákem ... více
  • Význam plzeňských řek

   V pondělí 22. 9. 2014 se žáci kvarty vydali na zajímavou poznávací vycházku ... více

  • Sekunda poznávala krásy Chodska

   V úterý 16. září 2014 se třída sekunda zúčastnila literárně-dějepisné exkurze ... více

  • Výlet po Azurovém pobřeží

   V září letošního školního roku jsme se spolu s Církevním gymnáziem Plzeň zúčastnili ... více

  • Přišlo to zas – Dny vědy a techniky v ulicích Plzně

   Protože jsme se zapojili do soutěže ... více

  • Projektový den „Zbiroh 2014“

   Již první týden školy, ve středu 3. 9. 2014, se naše třída ... více

  • Náš první školní den

   Dne 1. září 2014 na naše sportovní gymnázium zavítala milá návštěva ... více

  • Školní rok 2013-14

  • O zelených potravinách

   V úterý 24. 6. 2014 proběhla ve třídě 2. A přednáška o zdravém způsobu života ... více

  • Ústní hygiena a MY

   V úterý 24. června 2014 si žáci 2. A a 3. B přinesli do školy své zubní ... více

  • V chrámu svatého Bartoloměje v Plzni

   Žákyně a žáci třídy 2. A a 3. B se v závěru školního roku vypravili ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V červnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků ... více

  • Co (ne)víme o duševních poruchách

   Dne 18. 6. 2014 na poslední hodině v předmětu ... více

  • Dějepisný projekt v sekundě

   Začátkem května 2014 se žáci sekundy podíleli na ... více

  • Regensburg

   Minulý týden 18. – 22. listopadu proběhl výměnný pobyt se studenty Pindl Gymnázia z Regensburgu ... více

  • Anglie 2014 - jazykově poznávací exkurze

   Opět po roce jsme prožili velmi zdařilý týden během jazykově poznávací exkurze ... více

  • Lektoři ze ZČU a ústavní soudce na SG

   Na jaře 2014 studenti 3. A, 3. B, seminář SVS a 4. B absolvovali blok 6 přednášek ... více

  • Byli jsme v Diagnostickém ústavu a v SVP

   Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se v červnu vypravili na dvojitou exkurzi ... více

  • Předání maturitních vysvědčení očima absolventky - 2. 6. 2014

   V pondělí 2. 6. 2014 se pro nás, absolventy sportovního gymnázia, konala velice důležitá událost ... více

  • Projekt Starověký Řím v primě

   Závěr května letošního školního roku jsme s primány věnovali projektovým hodinám ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V květnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků třídy ... více

  • Sekunda studovala obnovitelné zdroje energie

   V rámci projektu Comenius – Slunce a díky sponzorovanému vstupnému od společnosti ABB, s.r.o. navštívili žáci sekundy Techmánii ... více

  • Prima v Planetáriu

   Exkurze žáků primy do planetária se uskutečnila v rámci projektu ... více

  • Projektový den chemie

   V pondělí 14.4.2014 naší školu navštívili studenti z VŠCHT Praha se svojí netradiční hodinou chemie ... více

  • Atletické závody ve Skvrňanech

   V úterý 13. května naše škola pořádala atletické závody mezi sportovními gymnázii ... více

  • Grafické partitury a barevná hudba v sekundě

   Na začátku dubna 2014 jsme v rámci estetické výchovy pracovali s ... více

  • Sportovní gymnázium přivítalo účastníky projektu Comenius ... více
  • Prima v knihovně

   Naše třída prima navštívila dne 1. dubna 2014 Městskou knihovnu v Plzni ... více

  • Emil se rozlétl po Plzni se studenty Sportovního gymnázia

   Charitativní akce „Den s Emilem“ se opět po roce ... více

  • Lyžařský kurz SG Plzeň 2014

   Naše škola se jako každou zimu vydala na lyžařský kurz ... více

  • Soutěž pro školy o sponzorované vstupné

   Společnost ABB s.r.o. ve spolupráci s partnerem Techmania Science Center vyhlásila ... více

  • Podpora technického vzdělávání - zeměpis

   Dne 13. 2. se v environmentálním centru školy uskutečnilo ... více

  • Školní kolo Olympiády zeměpisu

   Dne 27. 1. 2014 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády ... více

  • Výstava Anna Franková

   V prosinci 2013 proběhla na našem gymnáziu vernisáž výstavy Anna Franková ... více

  • Předvánoční Praha

   Těsně před začátkem vánočních prázdnin, ve čtvrtek 19. prosince 2013, jsme společně ... více

  • Návštěva Francouzské aliance

   Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme s naší „francouzskou“ polovinou třídy a ... více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci ... více

  • Adventní Mnichov

   Ve středu 18. 12. 2013 se zájemci z řad žáků tříd vyššího gymnázia zúčastnili tematické exkurze ... více

  • Nejlepší sportovci SG za rok 2013 vyhlášeni

   V úterý 17. 12. 2013 se konalo slavnostní dopoledne ... více

  • Žáci maturitních tříd besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projekt Comenius v alsaském Colmaru

   Ve dnech 2. - 6. 12.2013 se dva žáci, Michala Čejková a Václav Šístek ze třídy sexta vydali v rámci projektu ... více

  • Český hydrometeorologický ústav v Plzni

   Dne 2. 12. 2013 se žáci 4. ročníku, kteří navštěvují ... více

  • Izraelský velvyslanec besedoval s žáky sportovního gymnázia

   Dne 10. prosince 2013 se žákům Sportovního gymnázia v Plzni, Táborská 28 naskytla mimořádná příležitost ... více

  • Beseda s Pavlem Vrbou

   Ve středu 4. 12. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívil ... více

  • Exkurze do Kladrub

   Ve středu 27. 11. 2013 pokračovalo poznávání našeho regionu ... více

  • Jazyková animace na podporu výuky českého jazyka v Regensburgu

   Jazyková animace je zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka ... více

  • Projektový den Čeští vynálezci

   25. říjen 2013, poslední den před podzimními prázdninami se na našem gymnáziu konal projektový dějepisný den ... více

  • Nová učebna zeměpisu

   Během loňského školního roku jsme v rámci projektu ... více

  • Význam plzeňských řek

   Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se žáci kvarty vydali spolu s lektorem Honzou Hiblerem ... více

  • Ekologický pobyt ve Stožci

   Ve dnech 14. - 16. 10. 2013 se někteří žáci Primy a Sekundy zúčastnili ekologického pobytu ... více

  • Přednáška Židé a judaismus

   Ve dnech 3. 10. a 17. 10. 2013 se naši primáni zúčastnili přednášky Židé a judaismus ... více

  • Poznáváme region

   Předmětová komise dějepisu připravila 7. listopadu 2013 pro 35 žáků z nižšího i vyššího gymnázia exkurzi ... více

  • Islám v primě

   Čtvrtek 24. října 2013 byl ve třídě prima našeho gymnázia opět zasvěcen přednášce... více

  • Seminář společenských věd v městské šatlavě

   Seminář společenských věd byl 24. 10. 2013 hostem v městském archivu v Plzni ... více

  • Prevence na Sportovním gymnáziu Plzeň

   Také v tomto školním roce 2013/2014 se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů ... více

  • Školní rok 2012-13

  • Prváci „nakoukli“ do archeologie

   Ano, to je již tradiční akce PK dějepisu, že pozve mezi žáky pracovnice ... více

  • Říjnový pátek v Parlamentu ČR

   Dne 18. 10. 2013 několik žáků 4. ročníků a Oktávy (především maturantů ze ZSV) vyjelo autobusem v půl sedmé ráno do Prahy... více

  • Navštívili jsme Terezín

   Ve čtvrtek 3. října 2013 se 40 žáků vyššího gymnázia pod dohledem paní Mgr. Mazalové a Mgr. Fryčkové vydalo na exkurzi do Terezína... více

  • Co je třeba vědět o antisemitismu a holocaustu

   Projekt Výchova k toleranci PK dějepisu a ZSV pokračuje ... více

  • Beseda s primátorem 22. 10. 2013

   V úterý 22. října 2013 zavítal na sportovní gymnázium primátor města Plzně pan Martin Baxa ... více

  • Seminář k NSZ

   Ve středu 16. 10. 2013 se na naší škole konal seminář k Národním srovnávacím zkouškám ... více

  • Zpráva z pracovní cesty Projektu Comenius – Regensburg

   Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se konala první mobilita projektu Comenius ... více

  • Ve městě valčíku

   Začátkem října 2013 uspořádala Komise německého jazyka Sportovního gymnázia Plzeň pro žáky dvoudenní exkurzi ... více

  • Rádi cestujete i vy?

   Ve dnech 19. – 20. září 2013 se v Plzni konal 9. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Den pro zdraví na našem gymnáziu

   Dne 15. října 2013 proběhl na Sportovním gymnáziu v Plzni již tradiční Den pro zdraví ... více

  • Jak na studia do USA?

   Ve středu 9. 10. 2013 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou ... více

  • Prima „nakoukla“ do tajů archeologie

   Ve čtvrtek 26. září 2013 se pro naši třídu Primu konala přednáška „Archeologie zblízka“ ... více

  • 12 televizních stanic aneb Evropský den jazyků na Sportovním gymnáziu v Plzni

   rojektový den k Evropskému dni jazyků je na našem gymnáziu již osm let tradicí ...více

  • Dny vědy a techniky ZČU

   Dne 13. 9. 2013 se naše třída 1.B zúčastnila Dnů vědy a techniky ZČU ...více

  • 12. 9. 2013 – den všední i … aneb Flossenbürg, Weiden

   Ve čtvrtek 12. 9. byl všední den, ale naše třída si z něj udělala den výletní ...více

  • Francie

   Středa 11. Září 2013, jedenáct hodin večer. Na autobusovém nádraží v Plzni se připravujeme k odjezdu ... více

  • Dny vědy a techniky na ZČU

   Dne 10. 9. 2013 jsme se zúčastnili Dnů vědy a techniky na ZČU ...více

  • Naše úspěšná spolužačka - Mezinárodní dětská soutěž v malování (Hong Kong)

   Tento rok se v Hong Kongu od 24.8 do 1.9. konalo vyvrcholení prvního ročníku Mezinárodní dětské soutěže v malování ...více

  • Vladař – Chyše 2013

   V pondělí 24. 6. 2013 jsme společně s našimi vyučujícími PhDr. O. Šimandlovou a PhDr. I. Žufanovou prožili bezva „výletní“ den ...více

  • Hokejisté M. Straka a J. Jeřábek na SG – opravdu nevšední setkání

   Ve čtvrtek 20. 6. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívili hokejisté z týmu HC Plzeň 1929 ...více

  • Návštěva Petra Straky

   Dne 29. května navštívil třídu Primu úspěšný hokejista a absolvent našeho gymnázia ...více

  • Workshop JCI West Bohemia na Sportovním gymnáziu v Plzni

   Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2013 se žáci třetích ročníků sportovního gymnázia zúčastnili zajímavého workshopu ...více

  • Absolventi SG převzali maturitní vysvědčení

   V pondělí 3. 6. 2013 byla slavnostně předána úspěšným maturantům ...více

  • S němčinou na slovíčko

   V rámci kampaně Šprechtime na podporu výuky němčiny nastartovalo ...více

  • Den s hasiči na Sportovním gymnáziu v Plzni, Táborská 28

   V úterý 30. dubna 2013 prožili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty nižšího stupně ...více

  • Exkurze Berlín

   Ve dnech 15. -16. dubna 2013 se zúčastnil výběr žáků Sportovního gymnázia v Plzni poznávacího zájezdu do Berlína ...více

  • Prima ve starověkém Řecku

   Závěr dubna 2013 třída prima věnovala 3 projektovým hodinám v dějepisu ...více

  • Výchovou k toleranci

   Předmětová komise ZSV a dějepisu se v únoru 2013 přihlásila do jednoletého projektu ...více

  • Ne xenofobii a intoleranci!

   Předmětová komise ZSV a dějepisu v dubnu tohoto roku zorganizovala ...více

  • Vyznáte se v psychopatologii?

   Dne 29. 4. 2013 byla hostem v předmětu cvičení z psychologie a sociologie (3. ročníky a septima) dětská psychiatrička ...více

  • Finanční trh a jeho úskalí

   Finanční trh a jeho úskalí - to bylo hlavní téma zajímavé přednášky...více

  • Jana Sýkorová ve FrJ v celostátním kole

   Studentka Jana Sýkorová ze 3. B se zúčastnila krajského kola ...více

  • Akce k prevenci sociálněpatologických jevů

   V březnu 2013 proběhly na nižším stupni sportovního gymnázia besedy s odborníky zaměřené na ...více

  • Lyžařský kurz SG 2013

   Ve dnech 3. - 9. března 2013 se žáci z 1.B, kvinty, sekundy, atletky z 1.A a kluci z 2.B a sexty zúčastnili ...více

  • Hudebně-výtvarný projekt v tercii

   Stejně jako loňský rok i letos jsme s kolegyní Janou Šlajsovou vyzkoušely kreativitu a fantazii našich studentů ...více

  • Mezipředmětová témata nás baví

   V únoru jsme měli možnost na hodinách hudební výchovy propojit ...více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 24. 1. 2013 se konalo školní kolo soutěže ...více

  • Beseda o možnostech studia v USA

   Ve čtvrtek 31. 1. 2013 měli zájemci z maturitních tříd ...více

  • Vydařená volejbalová „Vánočka“

   Naše škola byla letos pořadatelem tradičního předvánočního sportovního setkání plzeňských gymnázií ...více

  • Od starověku přes francouzskou revoluci až ke 2. světové válce

   Naše žáky tercie, kvarty a primány čekají letos opět projektové hodiny ...více

  • Sportovec SG Plzeň roku 2012

   Ve středu 19. 12. 2012 se konalo slavnostní dopoledne v plzeňském Komorním divadle ...více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ...více

  • Sekunda v Českém domě hudby

   Ve čtvrtek 13.prosince se naše třída zúčastnila exkurze, jejímž cílem byla ...více

  • Vánoční zázrak

   Ve středu 28. listopadu 2012 studenti 3.A a 3.B Sportovního gymnázia Plzeň navštívili pražské divadlo Broadway ...více

  • Seznámení s archeologií

   Je již dlouho na naší škole tradicí, že se naši žáci seznamují s prací archeologů ...více

  • Školní kolo dějepisné olympiády ...více
  • Zveme všechny zájemce o návštěvu Berlína

   Přihlášky u G. Egersdorfové a P. Lokajíčkové ...více

  • Koncert pro Charitu

   V pátek 30.11. zpříjemnilo dopoledne 10 žákyň ze třídy ... více

  • Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

   V rámci výuky českého jazyka navštívila ... více

  • Za poznáním i stinných stránek historie lidstva

   Předmětová komise německého jazyka a dějepisu (Dr. Žufanová, Mgr. Marková, Mgr. Kašpar) našeho gymnázia připravila pro žáky ... více

  • Sexta v divadle

   Dne 14. listopadu 2012 jsme my, třída sexta a několik žáků ... více

  • Snídaně po francouzsku

   Ve čtvrtek 31. října 2012 jsme se my, studenti francouzštiny ... více

  • Studenti v Terezíně a Lidicích

   Dne 18. 10. 2012 se členové kroužku mladých historiků a ... více

  • Jak zachránit život …

   Tak to už žáci Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28 znají ... více

  • Společenskovědní seminář v mocenském trojúhelníku ČR

   Je už na našem gymnáziu tradicí, že žáci 4. ročníků a Oktávy, kteří mají společenskovědní seminář, na podzim vyráží na exkurzi ... více

  • Maturitní Praha

   Dne 27. 9. 2012 se žáci 4. ročníků sešli, aby si společně připomněli krásy našeho hlavního města ... více

  • Účastníci SOČ ve 2. A

   Bohužel zatím pouze ve třídě 2. A se našli dva odvážní řešitelé SOČ ... více

  • Jaderné dny v Techmanii

   Ve čtvrtek 11. 10. 2012 třída kvarta navštívila výstavu „Jaderné dny v Techmánii“ ... více

  • Setkání s olympioniky

   V pondělí 8. 10. 2012 navštívilo naši školu, Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň několik úspěšných sportovců ... více

  • Den jazyků na SG

   Středa 26. září 2012, Evropský den jazyků. Pro někoho jen den jako každý jiný ... více

  • Projekt Výchova k toleranci – výstava Neztratit víru v člověka

   V měsíci září 2012 byla našemu gymnáziu zapůjčena putovní výstava z Židovského muzea ... více

  • Projekt COMENIUS -ZELENÁ CESTA /GREEN WAY

   K 31. červenci 2012 skončila pro naši školu práce v mezinárodně obsazeném projektu Comenius ... více

  • Kvarta v Národním technickém muzeu v Praze

   V pondělí 24. 9. 2012 se třída kvarta vydala na exkurzi do Národního technického muzea ... více

  • Výstava Bible včera, dnes a zítra

   Ve dnech 27. 9. – 2. 10. 2012 byla v Obvodní knihovně Plzeň-Slovany uspořádána výstava věnovaná ... více

  • Z KATALÁNSKA DO PROVENCE

   A je to tu! Exkurze, které jsme se všichni nemohli dočkat. Nastává nedělní poledne ... více

  • Plzeň centrem OSN

   Ve dnech 7. 9. - 12. 9. 2012 jsme se zúčastnily projektu plzeňské simulace OSN ... více

  • Ze sportovní haly TJ Lokomotiva v Plzni do světa …

   Ve dnech 20. – 22. září 2012 se v Plzni konal již 8. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Výměnný pobyt žáků

   SG Plzeň a PINDL Gymnasia Regensburg ... více

  • SG ve VS OSN

   Žákyně 3.B G. Šimlová, B. Judlová, L. Krumposová se ve dnech 7. – 12. 9. 2012 zúčastní ... více

  • Kroužek mladých historiků ve školním roce 2012/2013

   Ve školním roce 2012/2013 bude opět pro žáky otevřen Kroužek mladých historiků ... více

© design 2007 Úvodní stránka