vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prožití prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Školní výlety, exkurze, besedy 
Exkurze - angličtina

Před závěrem školního roku jsme se se studenty Kvarty vydali do prostor ... více

Vodácký kurz 3. B a Septimy

Dne 29. 5. 2017 jsme z Plzně odjeli na čtyřdenní vodácký kurz ... více

Den s dobrovolnými hasiči

Dne 26. 5. 2017 se ve Škoda parku v Plzni-Doudlevcích uskutečnil ... více

Historická exkurze na hrad Karlštejn

V úterý 3. května 2017 se 39 žáků - zájemců z různých tříd pod vedením ... více

Jaderné dny

Od 25. 5. 2017 už víme, jak „funguje“ jaderná elektrárna. A nejen to ... více

Den s fyzikou

Fyzika je úžasná věda! O tom jsme se přesvědčili na Dni s fyzikou ... více

Z Cardiffu do Londýna

Ve dnech 21. 5. – 27. 5. 2017 prožili studenti našeho gymnázia zajímavý a přínosný týden ... více

Exkurze plná námětů k zamyšlení

Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. května 2017 vypravili na exkurzi ... více

Exkurze žáků nižšího gymnázia

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnila exkurze třídy Tercie a vybraných žáků ... více

Němčina nekouše

O tom, že je to pravda, jsme se mohli přesvědčit ... více

Studuj a pracuj v EU

Toto téma 20. 4. 2017 podrobně se studenty 4. ročníků (seminář psychologie a sociologie) rozebrala Mgr. Jana Němcová ... více

Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč?

Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč? To bylo téma přednášky ... více

Projektový Den jazyků

Každoroční velký projektový Den jazyků se tento rok konal ... více

Ocenění ke Dni učitelů
Lyžařský kurz SG 2017

Jako každým rokem se žáci tříd SEKUNDY, KVINTY, 1. B a vybraní žáci z třídy 1. A zúčastnili ... více

Hornické muzeum Příbram

Dne 8. 3. 2017 se vypravili studenti Kvarty a 2. ročníků do Hornického muzea v Příbrami ... více

EKOTOPFILM Plzeň

Dne 13. 3. 2017 žáci Primy a Sekundy navštívili mezinárodní filmový festival ... více

Pondělí v Parlamentu ČR

V pondělí 6. února 2017 jsme v rámci výuky společenskovědního semináře ... více

Beseda o bezpečnosti ve škole

V pondělí 30. 1. 2017 jsme na naší škole přivítali pana Brig. gen. Ing. A. Šándora ... více

Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016
Jeden den v budoucnosti

Ve čtvrtek 2. února 2017 se žáci nižšího gymnázia přenesli na jedno dopoledne do ... více

Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

Dne 30. 1. 2017 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci ... více

Ekonomie v praxi

Dne 27. ledna zavítal do 3. B vyučující z VŠE v Praze Ing. Pavel Potužák, Ph.D. ... více

Den otevřených dveří na FAV ZČU

Dne 25. ledna 2017 se žáci třídy 2. A zúčastnili DOD na FAV ZČU ... více

Advent v Evropském parlamentu

Díky vyučující Mgr. Mazalové, která nám v říjnu 2016 nabídla účast na ... více

Projekt s Primou v angličtině

Žáci ze třídy Prima se prostřednictvím projektu představili svým starším spolužákům ... více

Projektový den: Přírodní vědy vlastníma rukama

Pondělí 28. 11. 2015 prožili žáci tercie a sekundy ve znamení projektového dne ... více

Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili ... více

Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016

V úterý 20. 12. 2016 se ve Společenském sále SOUE na Vejprnické 56, Plzeň konalo ... více

Školní kolo soutěže v německé konverzaci

Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ... více

Práce na projektu „Státy Společenství národů“

Se studenty kvarty jsme se v prvním pololetí letošního školního roku ... více

Výměnný pobyt v partnerské škole ... více
Prima v Planetáriu – Techmánie Plzeň

V úterý 15. 11. 2016 zamířili žáci primy se svými vyučujícími fyziky a zeměpisu do ... více

VOŠ ČUS - Sportuj, studuj s námi!

- takové motto má Vyšší odborná škola České unie sportu Praha ... více

Akce „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ proběhla i s naší účastí

Ve středu 9. listopadu 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje akce ... více

Ministryně otevřela sportovní centrum

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se konalo na naší škole otevření sportovního centra ...více

Výstava Má plast

V úterý 25.10. 2016 se žáci sexty zúčastnili projektu s názvem ... více

Exkurze do Terezína

V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

Exkurze do Terezína

V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

Význam plzeňských řek

Dne 24. 10. 2016 zorganizovala paní učitelka Vondráčková ve spolupráci s ... více

Exkurze do Planetária Praha

Dne 19. 10. 2016 jsme uspořádali exkurzi do Planetária Praha ... více

Evropský den jazyků

Dne 26. 9. 2016 se naše třída zúčastnila Evropského dne jazyků, který pořádala ... více

Bolevecké rybníky

Dne 22. 9. 2016 se 3. B s paní učitelkou Vondráčkovou a panem učitelem Rybou sešla na ... více

Archeologická přednáška opět po roce u nás!

Dne 6. října 2016 se jako tradičně konala přednáška pro první ročník ... více

Jeden den jsme byli městskými zastupiteli

Dne 19. 10. 2016 jsme se tři žáci (A. Heroutová, J. Duchoslav a M. Sahaj) zúčastnili simulace ... více

Kurz 1. pomoci pro budoucí řidiče

V pondělí 24. 10. 2016 jsme se zúčastnili zajímavé akce ... více

Den pro zdraví z pohledu žáka

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se my, žáci tříd Primy, 1. A a 1. B ... více

Projektový „Den pro zdraví 2016“

Dne 20. 10. 2016 se ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni uskutečnil ... více

Exkurze po Praze

V pondělí 26. 9. 2016 jsme v brzkých hodinách opustili Plzeň s jasným cílem ... více

Město Plzeň podporuje aktivity k technickému vzdělávání

Exkurze určená pro žáky kvarty a výběr žáků ze sekundy se konala ... více

2. B ve Studijní a vědecké knihovně

Dne 27. září 2016 naše třída 2. B dostala možnost zúčastnit se exkurze ... více

SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

V úterý 20. 9. 2016 se uskutečnila informační schůzka s ... více

Společné akce se ZČU

Společné akce se ZČU, při kterých ve šk. roce 2015/2016 došlo k ... více

Přemístění jsme zvládli úspěšně

Termín přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56 byl stanoven do ...více

 • Starší články .. více

   Školní rok 2015-16

  • Exkurze do ZOO Plzeň

   Dne 25. 5. 2016 jsme se s paní učitelkou Pelikánovou a Čechurovou zúčastnili exkurze ... více

  • Den s dobrovolnými hasiči

   Dne 27. 5. 2016 se ve Škoda parku v Doudlevcích uskutečnil pro SŠ Den s dobrovolnými hasiči ... více

  • Beseda s MUDr. Petrem Neprašem

   V úterý 10. května 2016 naši školu navštívil specialista na úrazy sportovců, vedoucí lékař oddělení jednodenní ortopedie a artroskopie ... více

  • Beseda s Larou a s Alinou


   Nerozumíte? ... více

  • Den s hasiči

   Dne 26. dubna 2016 měla naše třída sekunda místo jedné vyučovací hodiny ... více

  • Finále soutěže o nejlepší pohybovou skladbu

   Ve středu 16. 3. 2016 jsme se zúčastnily na 22. ZŠ krajského kola soutěže O nejlepší pohybovou skladbu ... více

  • Prima v planetáriu

   Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se žáci Primy spolu se svými vyučujícími vydali na exkurzi do plzeňského planetária ... více

  • Hornické muzeum Příbram

   Ve středu 30. 3. 2016 jsme se my, třída kvarta, spolu s 2. B vypravili do Hornického muzea ... více

  • Den učitelů německého jazyka v Praze

   Ve dnech 1. – 2. dubna 2016 se konal v Goethe-Institutu v Praze Den učitelů ... více

  • JAZYKOLAMY V TERCII

   Středu 23. 3. 2016 před Velikonocemi jsme hodinu češtiny ve třídě tercie věnovali ... více

  • Dentální hygiena

   Dne 10. 3. 2016 proběhla na Sportovním gymnáziu přednáška o ... více

  • Hodiny moderní chemie

   V letošním školním roce nás opět navštívili studenti VŠCHT se svým programem ... více

  • Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu

   Taneční skupina dívek z naší školy již několik let připravuje vystoupení, se kterým vystupuje ... více

  • VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO KVÍZU O KARLU IV.

   Dne 17. února 2016 se pro nižší gymnázium konal slíbený kvíz, kterým byl ... více

  • Zakončili jsme projekt ZSV „70 let od založení UNESCO“

   Dne 9. března 2016 byla hostem na společenskovědním semináři Mgr. KRISTÝNA MOTHEJZÍKOVÁ ... více

  • Biologická olympiáda – výsledky školního kola na SG

   Začátkem druhého pololetí školního roku 2015/2016 proběhla na sportovním gymnáziu školní kola ... více

  • Projekt PK ZSV k výročí založení UNESCO vrcholí

   V září předmětová komise základů společenských věd připravila pro žáky ... více

  • Beseda o studiu na FAV ZČU a na FEL ZČU

   Dne 26. 1. 2016 se studenti čtvrtých ročníků Sportovního gymnázia zúčastnili besedy o ... více

  • Technika hýbe světem aneb Technická olympiáda Plzeňského kraje

   Krajská přehlídka proběhla 18. 2. 2016. Může nás těšit, že jsme se ... více

  • Žáci 2. B na Dnu otevřených dveří FAV ZČU

   Dne 27.1. 2016 se žáci třídy 2. B zúčastnili Dne otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ... více

  • Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

   Dne 10. 2. 2016 se na sportovním gymnáziu konalo školní kolo chemické olympiády ... více

  • Exkurze plná námětů k zamyšlení

   Třeťáci a čtvrťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. února a 16. února 2016 vypravili na exkurzi ... více

  • Džungle zvaná finanční trh

   To bylo hlavní téma zajímavé přednášky, kterou žáci 3. A a 3. B absolvovali ... více

  • Úspěšná absolventka Dětské univerzity ZČU

   Žákyně Sekundy Anna Bauerová absolvovala s vyznamenáním v tomto školním roce Dětskou univerzitu ... více

  • Úspěšní řešitelé okresního kola Olympiády českého jazyka

   Pěkného umístění dosáhli naši žáci v okresním kole Olympiády českého jazyka ... více

  • Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem

   Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se žáci 3. a 4. ročníků společně se zájemci z řad žáků nižších tříd ... více

  • PROJEKT O KARLU IV. JE V PLNÉM PROUDU

   Jak jsme slíbili, tak činíme! Žáci nižšího gymnázia si v minulém a tomto týdnu připomněli ... více

  • Atleti SG oceněni na Plzeňské radnici

   Dominantní zastoupení mělo naše gymnázium na pátečním vyhlášení nejlepších atletů Plzeňského kraje za rok 2015 ... více

  • NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU SE PRACUJE NA PROJEKTU O KARLU IV.!

   Díky letošnímu 700. výročí narození Otce vlasti, Karla IV., si také naši gymnazisté připomněli tuto významnou osobnost ... více

  • Projektový den

   Matematika netradičně – luštění matematických kvízů ... více

  • VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA V NĚMECKÉ KONVERZACI

   Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo 14. 12. 2015 ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 11. 12. 2015 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka ... více

  • Exkurze do Plzeňského Prazdroje a Pivovarského muzea

   Dne 18. 12. 2015 jsme spolu s žáky 4. ročníku navštívili pivovar. Po vstupu do areálu jsme ... více

  • EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015

   Dne 10. 12. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. ... více

  • Sportovci roku 2015

   Ve středu 16. 12. 2015 se v Kulturním domě Šeříková 13, v Plzni-Slovanech konalo vyhlášení nejlepších sportovců ... více

  • Antropologická přednáška

   Dnes 11. prosince 2015 se uskutečnila přednáška pro žáky 1. B, která ... více

  • Projektový den Praha v kontextu české kultury

   Ve středu 25. listopadu 2015 jsme se zúčastnili projektového dne ... více

  • Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání proděkanů pro studijní záležitosti jednotlivých fakult ... více

  • Přednáška o antropologii

   Dne 4. 12. 2015 se pro třidu prima uskutečnila druhá část přednášky z archeologické společnosti ZIP Plzeň ... více

  • Projektový den Přírodní vědy vlastníma rukama

   Úterý 24. 11. 2015 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • DÍVKY 2.A NA FAV ZČU V PLZNI

   Dne 18. 11. 2015 proběhl ukázkový den na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni ... více

  • Praha

   Školní exkurze nejstarších ročníků sportovního gymnázia začala už v Plzni celkem zábavně ... více

  • Co víme o Lucemburcích?

   V tom udělá žákům nižšího gymnázia jasno školní kolo dějepisné olympiády ... více

  • Archeologie zblízka

   Jako tradičně každým rokem se u nás na sportovním gymnáziu opět uskutečnila přednáška věnovaná ... více

  • Stali se tvůrci evropské politiky

   Dne 12. listopadu 2015 Tereza Nováková a Jakub Tůma, žáci 4. A, se na jeden den stali ... více

  • Soutěž Recyklohraní na sportovním gymnáziu pokračuje i v novém školním roce!

   Vážení rodiče, studenti, kolegyně a kolegové, provozní zaměstnanci, naše gymnázium je již od roku 2008 zapojeno ... více

  • Úspěchy s komiksem

   Naše škola se zapojila do soutěže KOMIKS IN, kterou pořádala ... více

  • Techmania Science Center - 3D tiskárny

   Dne 13. 10. a 15. 10. 2015 jsme v rámci hodin programování navštívili ... více

  • Olympiáda v ruském jazyce

   Dne 21. října 2015 se po delší době na našem gymnáziu opět uskutečnilo školní kolo olympiády ... více

  • Den pro zdraví na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28

   V úterý 13. října 2015 se žáci tříd 1. A, 1. B a primy, kteří v letošním školním roce začali studovat ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

   Ve středu 7. 10. 2015 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou, MBA z brněnské agentury ... více

  • Exkurze tercie a kvarty

   Dne 30. září 2015 se třídy tercie a kvarta vydaly na poučnou exkurzi ... více

  • Výstava Gottfrieda Lindauera

   Ve dnech 10. - 18. 9. 2015 navštívily třídy 3. A, 2. B, sexta a septima výstavu obrazů ... více

  • Žáci 4. B Sportovního gymnázia, Plzeň pomáhali pohybem

   V úterý 29. září 2015 dorazila do Plzně putovní expedice Nadačního fondu IMPULS ... více

  • Zbiroh 2015

   Poslední zářijový den, ve středu 30. 9. 2015, jsme se my, zájemci ze tříd 4. A, 1. B a oktávy, vydali ... více

  • My, technika a „selfíčko“

   Tradice se mají dodržovat, to je známá věc ... více

  • FRANCIE 2015

   Jako již mnoho let i tento rok pan učitel Zbyněk Kašpar uspořádal poznávací zájezd ... více

  • Jdeme do toho!

   Na podnět předmětové komise ZSV se Jakub Tůma a Tereza Nováková ze 4. A rozhodli zúčastnit se ... více

  • Školní rok 2014-15

  • Taneční exhibice na LOHDM 2015

   Na sportovním gymnáziu je již několikaletou tradicí, že tanečnice ... více

  • Tercie a kvarta se zapojily do Vesmírné expedice v Techmanii

   Na začátku června se žáci tercie (2. 6. 2015) a kvarty (4. 6. 2015) zapojili do ... více

  • EUROTRIP 2015 - jazykově-poznávací exkurze

   V posledním květnovém týdnu jsme prožili mnoho příjemných zážitků během naší cesty ... více

  • Výzkumná výprava do vesmíru

   22. května v 11 hodin jsme odstartovali. Naše výzkumná výprava ... více

  • DÍVKY NAVŠTÍVILY RICE, FEL ZČU V PLZNI

   V rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, jehož hlavním cílem je ... více

  • Do Německa na zkušenou! / Versuch´s mal in Deutschland!

   Ve středu 13. května 2015 se zúčastnili žáci předmaturitních ročníků ... více

  • Pythagoriáda

   Matematická soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky primy, sekundy a tercie ... více

  • Den s hasiči

   Dne 30. 4. 2015 se pro žáky nižšího stupně Sportovního gymnázia Plzeň konal Den s hasiči ... více

  • Den jazyků

   Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na našem gymnáziu konal Den jazyků... více

  • Předávali jsme vlajku ... více
  • Okresní kolo matematické olympiády

   Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z6, Z7 a ... více

  • Okresní a krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E, F

   Okresní kolo 56. ročníku fyzikální olympiády v kategorii E i F se konalo ... více

  • Beseda s olympionikem Přemyslem Švarcem

   V pondělí 13. dubna 2015 se všichni plavci a někteří triatlonisté ... více

  • Energie vládne světu...

   A protože to víme, pustili jsme se do práce ... více

  • Pozorovali jsme zatmění Slunce ... více

  • Projektové hodiny v tercii

   Ve dnech 9. 3. – 16. 3. 2015 byl v naší třídě Tercii na hodinách dějepisu zadán projekt s tématem ... více

  • Vodárna Plzeňského Prazdroje

   Dne 1. 4. 2015 vyrazila naše třída Prima na exkurzi ... více

  • Projektové dny chemie

   V únoru a březnu 2015 nás navštívili studenti s VŠCHT se svým programem ... více

  • Prima navštívila Planetárium

   Na konci února 2015 se prima vypravila do Planetária. Hlavním cílem návštěvy byl program ... více

  • Úspěch v českém jazyce

   V únoru 2015 reprezentovala naši školu ... více

  • GYMNAZISTÉ V ŘÍŠI VODY

   Projektový den pro třídy NG ... více

  • Plavec Jan Šefl se řadí mezi sportovní osobnosti kraje

   Plzeňan, bývalý student Sportovního gymnázia v Plzni a úspěšný reprezentant České republiky v plavání Jan Šefl přijal ... více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 22. 1. 2015 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce ... více

  • Slavnostní zahájení Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015

   V sobotu 17. ledna 2015 byla slavnostně otevřena Plzeň jako kulturní metropole ... více

  • Sekunda na výstavě karikatury

   Naše třída se nedávno vydala do Západočeské galerie v Plzni na výstavu ... více

  • Projekt Oranžová učebna

   V roce 2014 sportovní gymnázium podalo žádost o nadační příspěvek ... více

  • Soutěž v luštění SUDOKU

   Luštění křížovek a sudoku patří mezi oblíbené činnosti ... více

  • Regensburg 2014

   V druhém listopadovém týdnu se konal již tradiční výměnný pobyt ... více

  • Sportovec roku 2014

   Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se žáci sportovního gymnázia se svými učiteli a trenéry sešli ... více

  • Sportovní gymnázium na Plzeňské radnici
   Sportovní gymnázium se počínaje 1. prosincem 2014 po celý měsíc představuje ...více
  • Předvánoční vystoupení

   Naši třídu si vybraly paní učitelky k předvánočním vystoupením ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 3. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo ... více

  • Wir sprechen Deutsch …

   V pondělí 15. prosince 2014 se konalo školní kolo konverzační soutěže ... více

  • Prevence sociální patologie

   Stalo se již tradicí, že se žáci v rámci výuky seznamují s ... více

  • Setkání zástupců ZČU a LF UK v Plzni s maturanty

   V úterý 9. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projektový den: Fyzika vlastníma rukama

   Pondělí 1. prosince 2014 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • Na návštěvě v plzeňské Francouzské alianci

   V úterý 2. 12. 2014 jsme navštívili Francouzskou Alianci v Plzni ... více

  • Exkurze Andy Warhol

   Ve středu 19. 11. 2014 navštívila naše třída výstavu světoznámého amerického malíře ... více

  • Pátek se SVS v Praze ... více
  • Fyzika všemi smysly

   V pátek 14. 11. 2014 jsme si vyzkoušeli fyziku trochu jinak ... více

  • Opět na výstavě ITEP

   Koncem září 2014 se v Plzni konal již 10. ročník ... více

  • Studuj a pracuj

   Studuj a pracuj - to bylo téma přednášky a besedy s pracovnicemi Euro centra v Plzni ... více

  • Němčina netradičně

   Plzeň patřila 13. listopadu 2014 němčině, ale trochu netradičně ... více

  • Odpoledne s hejtmanem

   Žáci sportovního gymnázia ze tříd 2. A, 4. A, 3. A a Kvinta měli 11. 11. 2014 možnost ... více

  • Exkurze do Planetária v Techmanii

   Ve středu 15. října 2014 se žáci 1.A a 1.B vydali na zajímavou exkurzi ... více

  • Pobyt v maďarském Szigetszentmiklos - projekt Comenius

   Ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2014 se zúčastnily žákyně třídy 3. B ... více

  • Reprezentovali jsme naši školu v Evropském parlamentu a v Evropské radě!

   Žáci Pavel Vedral a Kryštof Buršík z Oktávy se 21. října 2014 na jeden den stali ... více

  • Den pro zdraví

   Dne 14. 10. 2014 se konala na naší škole akce Den pro zdraví ... více

  • Projektový den v Židovském městě v Praze - Josefově

   Dne 15. října 2014 se účastnili zájemci z řad žáků našeho gymnázia projektového dne ... více

  • Informace - Regensburg 2014 ... více
  • Atletické odpoledne s Tomášem Dvořákem ... více
  • Význam plzeňských řek

   V pondělí 22. 9. 2014 se žáci kvarty vydali na zajímavou poznávací vycházku ... více

  • Sekunda poznávala krásy Chodska

   V úterý 16. září 2014 se třída sekunda zúčastnila literárně-dějepisné exkurze ... více

  • Výlet po Azurovém pobřeží

   V září letošního školního roku jsme se spolu s Církevním gymnáziem Plzeň zúčastnili ... více

  • Přišlo to zas – Dny vědy a techniky v ulicích Plzně

   Protože jsme se zapojili do soutěže ... více

  • Projektový den „Zbiroh 2014“

   Již první týden školy, ve středu 3. 9. 2014, se naše třída ... více

  • Náš první školní den

   Dne 1. září 2014 na naše sportovní gymnázium zavítala milá návštěva ... více

  • Školní rok 2013-14

  • O zelených potravinách

   V úterý 24. 6. 2014 proběhla ve třídě 2. A přednáška o zdravém způsobu života ... více

  • Ústní hygiena a MY

   V úterý 24. června 2014 si žáci 2. A a 3. B přinesli do školy své zubní ... více

  • V chrámu svatého Bartoloměje v Plzni

   Žákyně a žáci třídy 2. A a 3. B se v závěru školního roku vypravili ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V červnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků ... více

  • Co (ne)víme o duševních poruchách

   Dne 18. 6. 2014 na poslední hodině v předmětu ... více

  • Dějepisný projekt v sekundě

   Začátkem května 2014 se žáci sekundy podíleli na ... více

  • Regensburg

   Minulý týden 18. – 22. listopadu proběhl výměnný pobyt se studenty Pindl Gymnázia z Regensburgu ... více

  • Anglie 2014 - jazykově poznávací exkurze

   Opět po roce jsme prožili velmi zdařilý týden během jazykově poznávací exkurze ... více

  • Lektoři ze ZČU a ústavní soudce na SG

   Na jaře 2014 studenti 3. A, 3. B, seminář SVS a 4. B absolvovali blok 6 přednášek ... více

  • Byli jsme v Diagnostickém ústavu a v SVP

   Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se v červnu vypravili na dvojitou exkurzi ... více

  • Předání maturitních vysvědčení očima absolventky - 2. 6. 2014

   V pondělí 2. 6. 2014 se pro nás, absolventy sportovního gymnázia, konala velice důležitá událost ... více

  • Projekt Starověký Řím v primě

   Závěr května letošního školního roku jsme s primány věnovali projektovým hodinám ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V květnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků třídy ... více

  • Sekunda studovala obnovitelné zdroje energie

   V rámci projektu Comenius – Slunce a díky sponzorovanému vstupnému od společnosti ABB, s.r.o. navštívili žáci sekundy Techmánii ... více

  • Prima v Planetáriu

   Exkurze žáků primy do planetária se uskutečnila v rámci projektu ... více

  • Projektový den chemie

   V pondělí 14.4.2014 naší školu navštívili studenti z VŠCHT Praha se svojí netradiční hodinou chemie ... více

  • Atletické závody ve Skvrňanech

   V úterý 13. května naše škola pořádala atletické závody mezi sportovními gymnázii ... více

  • Grafické partitury a barevná hudba v sekundě

   Na začátku dubna 2014 jsme v rámci estetické výchovy pracovali s ... více

  • Sportovní gymnázium přivítalo účastníky projektu Comenius ... více
  • Prima v knihovně

   Naše třída prima navštívila dne 1. dubna 2014 Městskou knihovnu v Plzni ... více

  • Emil se rozlétl po Plzni se studenty Sportovního gymnázia

   Charitativní akce „Den s Emilem“ se opět po roce ... více

  • Lyžařský kurz SG Plzeň 2014

   Naše škola se jako každou zimu vydala na lyžařský kurz ... více

  • Soutěž pro školy o sponzorované vstupné

   Společnost ABB s.r.o. ve spolupráci s partnerem Techmania Science Center vyhlásila ... více

  • Podpora technického vzdělávání - zeměpis

   Dne 13. 2. se v environmentálním centru školy uskutečnilo ... více

  • Školní kolo Olympiády zeměpisu

   Dne 27. 1. 2014 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády ... více

  • Výstava Anna Franková

   V prosinci 2013 proběhla na našem gymnáziu vernisáž výstavy Anna Franková ... více

  • Předvánoční Praha

   Těsně před začátkem vánočních prázdnin, ve čtvrtek 19. prosince 2013, jsme společně ... více

  • Návštěva Francouzské aliance

   Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme s naší „francouzskou“ polovinou třídy a ... více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci ... více

  • Adventní Mnichov

   Ve středu 18. 12. 2013 se zájemci z řad žáků tříd vyššího gymnázia zúčastnili tematické exkurze ... více

  • Nejlepší sportovci SG za rok 2013 vyhlášeni

   V úterý 17. 12. 2013 se konalo slavnostní dopoledne ... více

  • Žáci maturitních tříd besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projekt Comenius v alsaském Colmaru

   Ve dnech 2. - 6. 12.2013 se dva žáci, Michala Čejková a Václav Šístek ze třídy sexta vydali v rámci projektu ... více

  • Český hydrometeorologický ústav v Plzni

   Dne 2. 12. 2013 se žáci 4. ročníku, kteří navštěvují ... více

  • Izraelský velvyslanec besedoval s žáky sportovního gymnázia

   Dne 10. prosince 2013 se žákům Sportovního gymnázia v Plzni, Táborská 28 naskytla mimořádná příležitost ... více

  • Beseda s Pavlem Vrbou

   Ve středu 4. 12. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívil ... více

  • Exkurze do Kladrub

   Ve středu 27. 11. 2013 pokračovalo poznávání našeho regionu ... více

  • Jazyková animace na podporu výuky českého jazyka v Regensburgu

   Jazyková animace je zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka ... více

  • Projektový den Čeští vynálezci

   25. říjen 2013, poslední den před podzimními prázdninami se na našem gymnáziu konal projektový dějepisný den ... více

  • Nová učebna zeměpisu

   Během loňského školního roku jsme v rámci projektu ... více

  • Význam plzeňských řek

   Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se žáci kvarty vydali spolu s lektorem Honzou Hiblerem ... více

  • Ekologický pobyt ve Stožci

   Ve dnech 14. - 16. 10. 2013 se někteří žáci Primy a Sekundy zúčastnili ekologického pobytu ... více

  • Přednáška Židé a judaismus

   Ve dnech 3. 10. a 17. 10. 2013 se naši primáni zúčastnili přednášky Židé a judaismus ... více

  • Poznáváme region

   Předmětová komise dějepisu připravila 7. listopadu 2013 pro 35 žáků z nižšího i vyššího gymnázia exkurzi ... více

  • Islám v primě

   Čtvrtek 24. října 2013 byl ve třídě prima našeho gymnázia opět zasvěcen přednášce... více

  • Seminář společenských věd v městské šatlavě

   Seminář společenských věd byl 24. 10. 2013 hostem v městském archivu v Plzni ... více

  • Prevence na Sportovním gymnáziu Plzeň

   Také v tomto školním roce 2013/2014 se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů ... více

  • Školní rok 2012-13

  • Prváci „nakoukli“ do archeologie

   Ano, to je již tradiční akce PK dějepisu, že pozve mezi žáky pracovnice ... více

  • Říjnový pátek v Parlamentu ČR

   Dne 18. 10. 2013 několik žáků 4. ročníků a Oktávy (především maturantů ze ZSV) vyjelo autobusem v půl sedmé ráno do Prahy... více

  • Navštívili jsme Terezín

   Ve čtvrtek 3. října 2013 se 40 žáků vyššího gymnázia pod dohledem paní Mgr. Mazalové a Mgr. Fryčkové vydalo na exkurzi do Terezína... více

  • Co je třeba vědět o antisemitismu a holocaustu

   Projekt Výchova k toleranci PK dějepisu a ZSV pokračuje ... více

  • Beseda s primátorem 22. 10. 2013

   V úterý 22. října 2013 zavítal na sportovní gymnázium primátor města Plzně pan Martin Baxa ... více

  • Seminář k NSZ

   Ve středu 16. 10. 2013 se na naší škole konal seminář k Národním srovnávacím zkouškám ... více

  • Zpráva z pracovní cesty Projektu Comenius – Regensburg

   Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se konala první mobilita projektu Comenius ... více

  • Ve městě valčíku

   Začátkem října 2013 uspořádala Komise německého jazyka Sportovního gymnázia Plzeň pro žáky dvoudenní exkurzi ... více

  • Rádi cestujete i vy?

   Ve dnech 19. – 20. září 2013 se v Plzni konal 9. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Den pro zdraví na našem gymnáziu

   Dne 15. října 2013 proběhl na Sportovním gymnáziu v Plzni již tradiční Den pro zdraví ... více

  • Jak na studia do USA?

   Ve středu 9. 10. 2013 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou ... více

  • Prima „nakoukla“ do tajů archeologie

   Ve čtvrtek 26. září 2013 se pro naši třídu Primu konala přednáška „Archeologie zblízka“ ... více

  • 12 televizních stanic aneb Evropský den jazyků na Sportovním gymnáziu v Plzni

   rojektový den k Evropskému dni jazyků je na našem gymnáziu již osm let tradicí ...více

  • Dny vědy a techniky ZČU

   Dne 13. 9. 2013 se naše třída 1.B zúčastnila Dnů vědy a techniky ZČU ...více

  • 12. 9. 2013 – den všední i … aneb Flossenbürg, Weiden

   Ve čtvrtek 12. 9. byl všední den, ale naše třída si z něj udělala den výletní ...více

  • Francie

   Středa 11. Září 2013, jedenáct hodin večer. Na autobusovém nádraží v Plzni se připravujeme k odjezdu ... více

  • Dny vědy a techniky na ZČU

   Dne 10. 9. 2013 jsme se zúčastnili Dnů vědy a techniky na ZČU ...více

  • Naše úspěšná spolužačka - Mezinárodní dětská soutěž v malování (Hong Kong)

   Tento rok se v Hong Kongu od 24.8 do 1.9. konalo vyvrcholení prvního ročníku Mezinárodní dětské soutěže v malování ...více

  • Vladař – Chyše 2013

   V pondělí 24. 6. 2013 jsme společně s našimi vyučujícími PhDr. O. Šimandlovou a PhDr. I. Žufanovou prožili bezva „výletní“ den ...více

  • Hokejisté M. Straka a J. Jeřábek na SG – opravdu nevšední setkání

   Ve čtvrtek 20. 6. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívili hokejisté z týmu HC Plzeň 1929 ...více

  • Návštěva Petra Straky

   Dne 29. května navštívil třídu Primu úspěšný hokejista a absolvent našeho gymnázia ...více

  • Workshop JCI West Bohemia na Sportovním gymnáziu v Plzni

   Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2013 se žáci třetích ročníků sportovního gymnázia zúčastnili zajímavého workshopu ...více

  • Absolventi SG převzali maturitní vysvědčení

   V pondělí 3. 6. 2013 byla slavnostně předána úspěšným maturantům ...více

  • S němčinou na slovíčko

   V rámci kampaně Šprechtime na podporu výuky němčiny nastartovalo ...více

  • Den s hasiči na Sportovním gymnáziu v Plzni, Táborská 28

   V úterý 30. dubna 2013 prožili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty nižšího stupně ...více

  • Exkurze Berlín

   Ve dnech 15. -16. dubna 2013 se zúčastnil výběr žáků Sportovního gymnázia v Plzni poznávacího zájezdu do Berlína ...více

  • Prima ve starověkém Řecku

   Závěr dubna 2013 třída prima věnovala 3 projektovým hodinám v dějepisu ...více

  • Výchovou k toleranci

   Předmětová komise ZSV a dějepisu se v únoru 2013 přihlásila do jednoletého projektu ...více

  • Ne xenofobii a intoleranci!

   Předmětová komise ZSV a dějepisu v dubnu tohoto roku zorganizovala ...více

  • Vyznáte se v psychopatologii?

   Dne 29. 4. 2013 byla hostem v předmětu cvičení z psychologie a sociologie (3. ročníky a septima) dětská psychiatrička ...více

  • Finanční trh a jeho úskalí

   Finanční trh a jeho úskalí - to bylo hlavní téma zajímavé přednášky...více

  • Jana Sýkorová ve FrJ v celostátním kole

   Studentka Jana Sýkorová ze 3. B se zúčastnila krajského kola ...více

  • Akce k prevenci sociálněpatologických jevů

   V březnu 2013 proběhly na nižším stupni sportovního gymnázia besedy s odborníky zaměřené na ...více

  • Lyžařský kurz SG 2013

   Ve dnech 3. - 9. března 2013 se žáci z 1.B, kvinty, sekundy, atletky z 1.A a kluci z 2.B a sexty zúčastnili ...více

  • Hudebně-výtvarný projekt v tercii

   Stejně jako loňský rok i letos jsme s kolegyní Janou Šlajsovou vyzkoušely kreativitu a fantazii našich studentů ...více

  • Mezipředmětová témata nás baví

   V únoru jsme měli možnost na hodinách hudební výchovy propojit ...více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 24. 1. 2013 se konalo školní kolo soutěže ...více

  • Beseda o možnostech studia v USA

   Ve čtvrtek 31. 1. 2013 měli zájemci z maturitních tříd ...více

  • Vydařená volejbalová „Vánočka“

   Naše škola byla letos pořadatelem tradičního předvánočního sportovního setkání plzeňských gymnázií ...více

  • Od starověku přes francouzskou revoluci až ke 2. světové válce

   Naše žáky tercie, kvarty a primány čekají letos opět projektové hodiny ...více

  • Sportovec SG Plzeň roku 2012

   Ve středu 19. 12. 2012 se konalo slavnostní dopoledne v plzeňském Komorním divadle ...více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ...více

  • Sekunda v Českém domě hudby

   Ve čtvrtek 13.prosince se naše třída zúčastnila exkurze, jejímž cílem byla ...více

  • Vánoční zázrak

   Ve středu 28. listopadu 2012 studenti 3.A a 3.B Sportovního gymnázia Plzeň navštívili pražské divadlo Broadway ...více

  • Seznámení s archeologií

   Je již dlouho na naší škole tradicí, že se naši žáci seznamují s prací archeologů ...více

  • Školní kolo dějepisné olympiády ...více
  • Zveme všechny zájemce o návštěvu Berlína

   Přihlášky u G. Egersdorfové a P. Lokajíčkové ...více

  • Koncert pro Charitu

   V pátek 30.11. zpříjemnilo dopoledne 10 žákyň ze třídy ... více

  • Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

   V rámci výuky českého jazyka navštívila ... více

  • Za poznáním i stinných stránek historie lidstva

   Předmětová komise německého jazyka a dějepisu (Dr. Žufanová, Mgr. Marková, Mgr. Kašpar) našeho gymnázia připravila pro žáky ... více

  • Sexta v divadle

   Dne 14. listopadu 2012 jsme my, třída sexta a několik žáků ... více

  • Snídaně po francouzsku

   Ve čtvrtek 31. října 2012 jsme se my, studenti francouzštiny ... více

  • Studenti v Terezíně a Lidicích

   Dne 18. 10. 2012 se členové kroužku mladých historiků a ... více

  • Jak zachránit život …

   Tak to už žáci Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28 znají ... více

  • Společenskovědní seminář v mocenském trojúhelníku ČR

   Je už na našem gymnáziu tradicí, že žáci 4. ročníků a Oktávy, kteří mají společenskovědní seminář, na podzim vyráží na exkurzi ... více

  • Maturitní Praha

   Dne 27. 9. 2012 se žáci 4. ročníků sešli, aby si společně připomněli krásy našeho hlavního města ... více

  • Účastníci SOČ ve 2. A

   Bohužel zatím pouze ve třídě 2. A se našli dva odvážní řešitelé SOČ ... více

  • Jaderné dny v Techmanii

   Ve čtvrtek 11. 10. 2012 třída kvarta navštívila výstavu „Jaderné dny v Techmánii“ ... více

  • Setkání s olympioniky

   V pondělí 8. 10. 2012 navštívilo naši školu, Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň několik úspěšných sportovců ... více

  • Den jazyků na SG

   Středa 26. září 2012, Evropský den jazyků. Pro někoho jen den jako každý jiný ... více

  • Projekt Výchova k toleranci – výstava Neztratit víru v člověka

   V měsíci září 2012 byla našemu gymnáziu zapůjčena putovní výstava z Židovského muzea ... více

  • Projekt COMENIUS -ZELENÁ CESTA /GREEN WAY

   K 31. červenci 2012 skončila pro naši školu práce v mezinárodně obsazeném projektu Comenius ... více

  • Kvarta v Národním technickém muzeu v Praze

   V pondělí 24. 9. 2012 se třída kvarta vydala na exkurzi do Národního technického muzea ... více

  • Výstava Bible včera, dnes a zítra

   Ve dnech 27. 9. – 2. 10. 2012 byla v Obvodní knihovně Plzeň-Slovany uspořádána výstava věnovaná ... více

  • Z KATALÁNSKA DO PROVENCE

   A je to tu! Exkurze, které jsme se všichni nemohli dočkat. Nastává nedělní poledne ... více

  • Plzeň centrem OSN

   Ve dnech 7. 9. - 12. 9. 2012 jsme se zúčastnily projektu plzeňské simulace OSN ... více

  • Ze sportovní haly TJ Lokomotiva v Plzni do světa …

   Ve dnech 20. – 22. září 2012 se v Plzni konal již 8. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Výměnný pobyt žáků

   SG Plzeň a PINDL Gymnasia Regensburg ... více

  • SG ve VS OSN

   Žákyně 3.B G. Šimlová, B. Judlová, L. Krumposová se ve dnech 7. – 12. 9. 2012 zúčastní ... více

  • Kroužek mladých historiků ve školním roce 2012/2013

   Ve školním roce 2012/2013 bude opět pro žáky otevřen Kroužek mladých historiků ... více

© design 2007 Úvodní stránka