vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Výtah z monitorovací zprávy číslo 5 za období duben - červen 2010 

V období duben - červen 2010 jsme naplnili klíčovou aktivitu číslo 1. Vytvořili jsme materiálně technické podmínky pro zefektivnění práce managementu a zpracovatelů projektu. V tomto období byla také doručena dodávka I-cvičení Smart Board k interaktivním učebnicím, jejichž využíváním dochází k dalšímu zkvalitnění výuky aplikací moderních výukových metod.

Díky realizaci klíčové aktivity č. 2 se zvýšily kompetence vyučujících - zpracovatelů projektu, neboť absolvovali školení v programu Zoner Photo Studio 11a vzdělávací semináře na téma MS PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007.

V období duben - červen 2010 jsme pokračovali v plnění klíčové aktivity č. 3. Pracovník IT dolaďoval vytvářený počítačový program pro zadávání a vyhodnocování nestandardizovaných didaktických testů, které připravují vyučující - zpracovatelé projektu.

Vyučující - zpracovatelé projektu v průběhu monitorovacího období vytvořili také nové výukové prezentace, výukové materiály a pracovní listy v aplikaci Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office Word: „Anorganická chemie“, „Reálie německy mluvících zemí“, „Elektrické jevy“, „Fyzika atomového obalu“, „Reálie španělsky mluvících zemí: Město Mexiko“. Těmito výstupy klíčové aktivity se u žáků prohlubuje zájem o práci s moderní počítačovou technikou.

V publicitě projektu jsme v monitorovacím období duben - červen 2010 vycházeli z plánu publicity. Informovali jsme zaměstnance a žáky sportovního gymnázia, partnerskou školu Hauptschule Zwiesel, ale i širokou veřejnost o probíhajících aktivitách v rámci projektu.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka