vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Beseda o možnostech studia v USA 

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 měli zájemci z maturitních tříd a 3. ročníků sportovního gymnázia možnost zúčastnit se besedy s Ing. Monikou Mertovou, MBA z brněnské agentury SPORT & UNIVERSITY. Agentura je zprostředkovatelem studia v USA pro absolventy středních škol s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří mají dobré výsledky v různých odvětvích sportu a zároveň zájem o studium v USA. Žáci se dozvěděli o nabídce více jak dvou tisíc amerických univerzit a o možnostech, jak využít jednoho z nabízených 150 000 sportovních stipendií. Zároveň získali informace o podmínkách přijetí k univerzitnímu studiu.

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka