vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Mezipředmětová témata nás baví 

V únoru jsme měli možnost na hodinách hudební výchovy propojit hudbu se světem zvířat. V rámci pohybových aktivit jsme zpracovávali téma „Živočichové v lidové písni“. Dvě hodiny plné her pohybových i rytmických, které si pro nás připravila paní učitelka Popovičová, směřovaly k práci s lidovými písněmi, ve kterých se vyskytují jakákoliv zvířata.

Naším prvním úkolem bylo sepsat písně, které známe. Poté nám paní učitelka rozdala svůj seznam, ze kterého jsme si každá skupina vylosovala tři písničky, z nichž jednu jsme ztvárňovali výtvarně na papír a jednu jsme dramatizovali. Ostatní skupiny pak poznávali, o kterou píseň ze seznamu jde. Skupina, která získala ze všech soutěží nejvíce bodů, byla oceněna nejen jedničkou, ale i sladkou odměnou – „zlatými medailemi“ Fidorka.

Hodina se nám velmi líbila a doufáme, že si pro nás paní učitelka zase brzy něco připraví.

Třída prima

© design 2007 Úvodní stránka