vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Akce k prevenci sociálněpatologických jevů 

V březnu 2013 proběhly na nižším stupni sportovního gymnázia besedy s odborníky zaměřené na prevenci sociálněpatologických jevů.

Tercie si vyslechla přednášku MUDr. Rumlové z FN Plzeň o výskytu duševních potíží v době dospívání a o jejich prevenci. O tom, že téma žáky zaujalo, svědčí i jejich dotazy v závěru setkání.

Ve třídách Prima a Sekunda hovořil PaedDr. Kaše o vztazích v kolektivech a zejména o tom, jak se projevuje šikana a jak se jí lze ubránit.

V Kvartě se PaedDr. Kaše zaměřil především na nebezpečí závislosti na návykových látkách. Také v těchto třídách se žáci zajímali o další souvislosti, zejména v Primě bylo zřejmé, že vyhrazený čas nestačí.

Děkujeme oběma odborníkům za čas, který nám věnovali, i za to, že svým přístupem naše žáky skutečně oslovili.

Mgr. Ivana Fryčková

© design 2007 Úvodní stránka