vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ne xenofobii a intoleranci 

Předmětová komise ZSV a dějepisu v dubnu tohoto roku zorganizovala v rámci projektu Výchova k toleranci celý blok velmi zajímavých a potřebných přednášek pro několik tříd nižšího i vyššího gymnázia.

Zárukou kvality byli fundovaní lektoři z FF ZČU v Plzni z katedry blízkovýchodních studií. 22. 4. si žáci 4. ročníků a Oktávy (společenskovědní seminář) doplnili a hlavně podstatně rozšířili své znalosti o islámu. Především je zaujalo vysvětlení rozdílů v současném praktikování islámského vyznání, typologie moderního islámu, co přesně je a jaké jsou rysy islámského extremismu a islámského fundamentalismu. Zajímavá byla i část o historii a současnosti islámu u nás. ČR je domovem přibližně 10 000 muslimů (především konvertitů), jsou zde dvě mešity (Praha, Brno) a desítky modliteben, jedna z nich je i v Plzni.

O týden později se spojil seminář společenskovědní a dějepisný, aby žáci vyslechli přednášku na téma stále aktuální téma - antisemitismus a holocaust. Žáci si uvědomili hluboké kořeny nenávisti k Židům, která se změnila na přelomu 18/19. století v antisemitismus. Dozvěděli se, čím je jiný a nebezpečnější moderní antisemitismus, který se zrodil v Německu v roce 1879. Tehdy došlo k propojení antisemitismu a rasismu a vrcholem je pak holocaust se všemi jeho důsledky uzákoněný v norimberských zákonech (1935).

Zkrátka nepřišli ani žáci nižšího gymnázia, kteří absolvovali hodinové přednášky:
tercie o kořenech a tradicích islámu, prima o historii a odlišnostech judaismu od křesťanství a kvarta o holocaustu, což žákům doplnilo a ilustrovalo právě probranou látku v dějepise.

Za PK ZSV, D Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka