vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Výchovou k toleranci 

Předmětová komise ZSV a dějepisu se v únoru 2013 přihlásila do jednoletého projektu Výchova k toleranci.

Celý projekt jsme zaměřili na problematiku

  • islámu z různých úhlů pohledu: postavení islámu v moderním světě, postavení žen v islámu, srovnání praktikování islámského vyznání v různých islámských zemích, islámský fundamentalismus, islám v ČR (z hlediska historického i společenského)
  • judaismu – tradice, odlišnost od křesťanství, ortodoxní judaismus x judaismus dneška, projevy antisemitismu u nás i ve světě, neopomineme ani problematiku holocaustu.
  • Kromě série zajímavých přednášek (besed), které jsou připraveny pro žáky nižšího i vyššího gymnázia, bude projekt doplněn o exkurze do Terezína, Židovského města v Praze, chceme se podívat do pražské mešity. Ale také navštívíme památky, které se nacházejí v Plzni a jsou spojeny s židovstvím a islámem.

    Věříme, že zaměření projektu pomůže našim žáků orientovat se v těchto otázkách a přispěje k minimalizaci projevů xenofobie a rasistických předsudků.

    Mgr. Jiřina Mazalová - vedoucí PK

© design 2007 Úvodní stránka