vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prima ve starověkém Řecku 

Závěr dubna 2013 třída prima věnovala 3 projektovým hodinám v dějepisu. Žáci zpracovávali zadaná témata, která si vylosovali, a poté si je připravili, výtvarně zpracovali a další hodinu přednesli před ostatními spolužáky. Témata byla: řecké divadlo a drama, řecké památky, náboženství, bitvy řecko-perských válek a peloponéská válka a také řecká výzbroj a výstroj. Primáni se úkolu ujali jako obvykle velmi zdatně, s chutí a nadšením. Řecko a jeho historie se jim vrylo do paměti a věřím, že se jim bude i lépe učit.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka