vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den s hasiči na Sportovním gymnáziu v Plzni, Táborská 28 

V úterý 30. dubna 2013 prožili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty nižšího stupně Sportovního gymnázia v Plzni, Táborské ulici zajímavé dopoledne.

Vedení školy pro nás zajistilo, jak se již stalo tradicí, akci Den s hasiči. Projektový den se konal na prostranství před školní budovou, kde hasiči zaparkovali dva hasičské vozy s plnou výbavou.

Mohli jsme se seznámit s každodenní prací hasičů a především jsme si s odborným výkladem prohlédli vybavení aut. Mohli jsme si sami zkusit nasadit ortézy, podsadit se na nosítka pro zraněné, prohlédli jsme si přetlakový oblek i nasadili hasičské helmy, které se používají při zásahu. Někteří z nás vyzkoušeli výsuvný žebřík, zkusili, jak se sedí uvnitř hasičského auta a dokonce několik žáků smělo vylézt i na jeho střechu. Dozvěděli jsme se, jaké nástroje a vybavení se na co používají při likvidaci požáru.

Školní akce se povedla. Odnesli jsme si nejen zajímavé postřehy, ale i spoustu poučných informací, které obohatili naše představy o zodpovědné a náročné práci hasičů.

Kateřina Krásná, sekunda

© design 2007 Úvodní stránka