vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Absolventi SG převzali maturitní vysvědčení 

V pondělí 3. 6. 2013 byla slavnostně předána úspěšným maturantům sportovního gymnázia v aule Pedagogické fakulty ZČU v Plzni maturitní vysvědčení.

Konferenciér slavnostního odpoledne Tomáš Denk, žák 1. B, nejprve přivítal hosty: Mgr. Milenu Majerovou, ředitelku sportovního gymnázia, Ing. Evu Prokopovou z OŠMT Magistrátu města Plzně, Mgr. Ladislava Harvánka z OŠMS KÚ PK, z ÚMO Plzeň - Slovany Mgr. Jana Fluxu a předsedu Sdružení přátel SG Mgr. Vladislava Houdu.

Po krátkém zhodnocení letošních maturitních zkoušek ředitelkou gymnázia a příspěvků hostů si přítomní vyslechli klavírní skladbu v podání dívek ze sekundy Kláry Lokajíčkové a Adély Benediktové.

A pak už absolventi převzali maturitní vysvědčení z rukou ředitelky sportovního gymnázia Mgr. M. Majerové, pamětní listy ÚMO Plzeň 2 - Slovany a těm, kteří složili maturitu s vyznamenáním, za výborné studijní výsledky předal knihu Mgr. V. Houda. Jmenovitě představili „své“ žáky oktávy Mgr. Zbyněk Kašpar, 4. A Mgr. Jarmila Iblerová a 4. B PhDr. Olga Šimandlová.

Slavnostní odpoledne zakončilo poděkování Petry Vaňkové z oktávy, která k přítomným promluvila jménem absolventů školy.

© design 2007 Úvodní stránka