vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Workshop JCI West Bohemia na Sportovním gymnáziu v Plzni 

Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2013 se žáci třetích ročníků sportovního gymnázia zúčastnili zajímavého workshopu. Vedly ho PhDr. Blanka Bendlová, MBA, prezidentka sdružení JCI WB - občanského sdružení mladých podnikatelů, manažerů a vedoucích pracovníků z regionu západních Čech - a Bc. Eva Vyskočilová (m. j. absolventka sportovního gymnázia) z plzeňské pobočky přední světové personální společnosti Manpower.

Cílem workshopu bylo seznámit žáky s aktuálními trendy na trhu práce v Plzeňském kraji, orientovat je v oblasti volby studia na vysoké škole a pozdějšího pracovní uplatnění. Žáci se dozvěděli také o nabídce krátkodobých „brigád“, které jim může Manpower zprostředkovat. Zástupkyně JCI West Bohemia a Manpoweru žákům přiblížily reálný pracovní život a vedly je k poznání, jak důležitá je správná volba vysoké školy s ohledem na současné požadavky firem na zaměstnance.

Workshop se, podle slov samotných žáků, vydařil a byl pro ně přínosem v jejich rozhledu na trhu práce.

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka