vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
12. 9. 2013 – den všední i … aneb Flossenbürg, Weiden 

Ve čtvrtek 12. 9. byl všední den, ale naše třída si z něj udělala den výletní. Před školou jsme se sešli v půl osmé a vyrazili autobusem směr Rozvadov.

Cesta rychle ubíhala a brzy jsme se ocitli v bavorském Flossenbürgu. Navštívili jsme zde bývalý koncentrační tábor. Za doprovodu zajímavého i smutného výkladu místního průvodce p. Blažka jsme prošli větší částí areálu. Prohlédli jsme si také expozici s fotodokumentací a zhlédli film s výpověďmi několika bývalých vězňů. Přesto, že během naší prohlídky exteriéru nepršelo, bylo i tak pochmurné počasí, a to přispělo k našim stísněným pocitům z toho, co jsme viděli a slyšeli. Uvědomili jsme si, jak moc si musíme vážit skutečnosti, že žijeme v úplně jiné době.

Abychom si den zpříjemnili, pokračovali jsme v naší cestě do nedalekého města Weidenu. Nejprve nás paní učitelky PhDr. Šimandlová a PhDr. Žufanová dovedly na náměstí, do historického centra a seznámily nás krátce s historií i současností města. Sami jsme se pak po hezkém náměstí s převážně renesančními domy prošli. A pak už naše kroky směřovaly na svačinku do oblíbeného občerstvení McDonald’s i na drobné nákupy.

Na zpáteční cestu jsme vyrazili autobusem ve tři hodiny odpoledne. Od našich vyučujících jsme dostali pochvalu za naše chování a hlavně dochvilnost. A tak se možná můžeme těšit na další - určitě zase tak pěkný - společný výlet někam za novým poznáním.

Tereza Nová, Václav Krušina, Kvinta

© design 2007 Úvodní stránka