vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
12 televizních stanic aneb Evropský den jazyků na Sportovním gymnáziu v Plzni 

Projektový den k Evropskému dni jazyků je na našem gymnáziu již osm let tradicí, pokaždé s jiným zadáním.

V letošním roce si žáci vyzkoušeli vysílat televizní noviny a povinně využít jazyky, které se ve škole učí. Natáčely se reportáže, secvičovala se vystoupení, moderátoři a reportéři si připravovali svůj projev. Výsledek byl jako každý rok plný skvělých prezentací, nadšení, krásných nápadů, odvážných vystoupení, ale hlavně všichni žáci ve třídě se spolu snažili komunikovat, pomáhat si, najít kompromisy, vyjít si vstříc, což patří k hlavním cílům našeho projektu. Vše probíhá jako soutěž o nejlepší prezentaci, ale vybrat a ocenit tři nejlepší třídy je samozřejmě pro porotu nelehký úkol.

Pročítáte-li hodnocení dne z jednotlivých tříd, s potěšením zjišťujete, že se v nich objevuje to, o co usilujeme. Nejen naučit se něco nového a zajímavého jinou formou, pobavit se, stmelit kolektiv, ale také naučit se pracovat v týmu. Nejlépe vystihují pohled žáků slova Jany Sýkorové ze 4.B, jejíž třída je letošním vítězem :“ Když si vzpomenu na uplynulé čtyři ročníky Dne jazyků, tak překvapivě zapomenu na všechny ty dohady a stresy a vybavím si hlavně to, jak jsme se radovali, co jsme společně zvládli. A naše letošní vítězství už je pak jen pověstnou třešničkou na dortu…“

Mgr. Radka Fialová, vedoucí PK AJ

© design 2007 Úvodní stránka