vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den pro zdraví na našem gymnáziu 

Dne 15. října 2013 proběhl na Sportovním gymnáziu v Plzni již tradiční Den pro zdraví. Při něm se všichni žáci primy a prvních ročníků seznámili se základy poskytnutí první pomoci. Studenti oboru záchranářství z Fakulty zdravotnických studií ZČU nás poučili zejména o resuscitaci a správném stlačování hrudníku v rytmu 100x za 1 minutu. Učitelé byli potěšeni zájmem svých žáků, ale i z přehledného a dobře pochopitelného výkladu několika studentů – budoucích záchranářů. Nejvíce dotazů však bylo na téma: „Musím pomáhat špinavým bezdomovcům?“ Přesto i na tyto dotazy padla dobrá odpověď.

Přejít do fotogalerie

Nám všem se tento projektový den velmi líbil.

Michaela Šormová, prima

© design 2007 Úvodní stránka