vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Rádi cestujete i vy? 

Ve dnech 19. – 20. září 2013 se v Plzni konal 9. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP.

Tato zajímavá akce probíhá v těsné blízkosti naší školy. Cestování a objevování nového je žákům naší školy blízké, téma „Cestování, dovolená a doprava“ je součástí učebních plánů cizojazyčného vzdělávání. U maturitní zkoušky žáci hovoří též o svém vztahu k cestování a o zemích, které navštívili … Takže pádných důvodů k návštěvě veletrhu ITEP je mnoho.

V hodinách německého jazyka prošla výstavními prostorami s vyučujícími řada tříd našeho gymnázia. Každý měl možnost vychutnat si příjemnou a rušnou atmosféru veletrhu o cestování, žáci měli navíc též za úkol vyřešit otázky v pracovních listech, při výuce potom srovnávali jednotlivé varianty řešení.

K veletrhu patří hala plná návštěvníků, pestré stánky jednotlivých vystavovatelů a prodejní pulty plné krajových specialit, uzenin, sýrů i nápojů.

Kromě příjemných dojmů si každý návštěvník z veletrhu odnášel nejen nové informace o městech a regionech České republiky, Slovenska, Maďarska a Spolkové republiky Německo, ale také zajímavé prospekty dle vlastního výběru v dárkové tašce s logem akce.

Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka