vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Seminář k NSZ 

Ve středu 16. 10. 2013 se na naší škole konal seminář k Národním srovnávacím zkouškám, které připravuje agentura Scio. Seminář byl zaměřený na požadavky a průběh Scio testů.

Čím dál, tím více vysokých škol přijímá uchazeče o studium na základě výsledků těchto testů. Proto jsme uvítali, když mohla naše žáky seznámit se vším, co by měli vědět o testech i přípravě na ně Mgr. Špirková, zástupce agentury Scio. Přínosem bylo, že si na závěr semináře žáci sami zkusili udělat test s úlohami z OSP (obecných studijních předpokladů) a dozvěděli se i jeho správné řešení.

Více na www.scio.cz

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka