vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Zpráva z pracovní cesty Projektu Comenius – Regensburg 

Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se konala první mobilita projektu Comenius, konkrétně v Regensburgu.

První mobility se zúčastnily vedoucí projektu Mgr. Gabriela Egersdorfová, dále Mgr. Irena Baranová a také 2 studenti septimy – Tereza Faitová a Filip Soukup. Práce na projektu SONNE začala v úterý 8. 10. 2013 přípravou nástěnky, kterou se naše gymnázium prezentovalo. Poté následovaly prezentace všech zúčastněných škol, v nichž se studenti měli zaměřit na týdenní počasí ve své zemi. V odpoledních hodinách všichni zhlédli komentovaný dokument o zámku Herrenchiemsee, jehož návštěva byla plánována na středu. Poté učitelé pracovali na projektu.

Středa 9. 10. 2013 byla spojena se zámkem Herrenchiemsee, který byl postaven Ludvíkem II. Bavorským jako vylepšená kopie zámku krále Slunce Ludvíka XIV., Versailles.

Čtvrteční den 10. 10. 2013 byl věnován práci na projektu, studenti prezentovali srovnání Herrenchiemsee a Versailles, učitelé připravovali setkání v dalších zemích.

Po celý týden byl pro studenty připraven program od studentů, u kterých bydleli, například někteří hráli hokej na kolečkových bruslích, nakupování, večeře v pizzerii či závěrečný bowling.

V pátek 11. 10. 2013 jsme se rozloučili s ostatními kolegy a odjeli do Plzně nabiti dojmy a zážitky.

Mgr. Irena Baranová, Mgr. Gabriela Egersdorfová

© design 2007 Úvodní stránka