vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Co je třeba vědět o antisemitismu a holocaustu 

Projekt Výchova k toleranci PK dějepisu a ZSV pokračuje úspěšně i tento školní rok. Opět navštěvují vybrané třídy fundovaní lektoři z FF ZČU v Plzni z katedry blízkovýchodních studií, aby žákům přiblížili a vysvětlili podstatu, význam, historii i zvláštnosti judaismu a islámu.

22. 10. 2013 přednášel ve 4. B na téma antisemitismus a holocaust Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. Tato přednáška navazovala na exkurzi do Terezína, které se většina žáků 4. B 3. října zúčastnila.

Žáci si uvědomili hluboké kořeny nenávisti k Židům, která se změnila na přelomu 18/19. století v antisemitismus. Dozvěděli se, čím je jiný a nebezpečnější moderní antisemitismus, který se zrodil v Německu v roce 1879. Tehdy došlo k propojení antisemitismu a rasismu a vrcholem je pak holocaust se všemi jeho důsledky uzákoněný v norimberských zákonech (1935).

Přednáška byla doplňována autentickými výpověďmi pamětníků holocaustu, poutavou prezentací nabitou prameny dokazující vývoj antisemitismu i holocaustu.

Za PK, Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka