vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Navštívili jsme Terezín 

Ve čtvrtek 3. října 2013 se 40 žáků vyššího gymnázia pod dohledem paní Mgr. Mazalové a Mgr. Fryčkové vydalo na exkurzi do Terezína.

Nejprve nás čekala téměř 2 hodinová podrobná prohlídka Malé pevnosti, která je symbolem holocaustu. Cestou k bráně Malé pevnosti jsme míjeli Národní hřbitov.

Výklad průvodkyň (byli jsme rozděleni na dvě skupiny) nás přenesl o více než půl století zpět do míst, kde v nelidských podmínkách trpěli a umírali lidé. Dýchal na nás chlad z každého místa Malé pevnosti, které jsme prošli. Nepříjemné prožitky ještě umocnilo shlédnutí filmu o životě židů v terezínském ghettu.

Pak jsme jeli do samotného města Terezína (Velké pevnosti), kde jsme si prohlédli Muzeum ghetta, protože takovým židovským ghettem město za Protektorátu bylo. Tady jsme si mohli uvědomit, co v praxi znamenaly Norimberské zákony, antisemitismus a holocaust.

Myslím, že tato exkurze v nás všech vyvolala velmi silné a chmurné pocity, nikoho z nás nenechala lhostejným a chladným k tomu, co jsme viděli.

Žáci 4.B

© design 2007 Úvodní stránka