vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prváci „nakoukli“ do archeologie 

Ano, to je již tradiční akce PK dějepisu, že pozve mezi žáky pracovnice ZIPu (Západočeský institut památek v Plzni), aby je seznámily s prací archeologů, s archeologickým výzkumem v Plzni a okolí, ukázaly jim některé zajímavé „úlovky“ a hlavně jim přiblížily archeologii zblízka. Mezi žáky Kvinty a 1. A zavítala paní Přemyslovská, která jim svoji profesi opravdu náležitě přiblížila.

Setkání s archeoložkou se žákům velmi líbilo, dozvěděli se prostřednictvím zajímavé prezentace plné názorných fotografií z terénu a archeologických lokalit u nás i v Německu hodně z teorie i praxe archeologie. Už také vědí, které metody archeologové používají při práci, co je to letecká nebo destruktivní archeologie, mohli si doslova osahat některé artefakty z plzeňských vykopávek, kterých jim paní Přemyslovská přinesla plnou tašku.

Toto setkání žáky velmi zaujalo a snad přispělo k zájmu o historii.

Za PK dějepisu Mgr. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka