vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Prváci „nakoukli“ do archeologie 

Ano, to je již tradiční akce PK dějepisu, že pozve mezi žáky pracovnice ZIPu (Západočeský institut památek v Plzni), aby je seznámily s prací archeologů, s archeologickým výzkumem v Plzni a okolí, ukázaly jim některé zajímavé „úlovky“ a hlavně jim přiblížily archeologii zblízka. Mezi žáky Kvinty a 1. A zavítala paní Přemyslovská, která jim svoji profesi opravdu náležitě přiblížila.

Setkání s archeoložkou se žákům velmi líbilo, dozvěděli se prostřednictvím zajímavé prezentace plné názorných fotografií z terénu a archeologických lokalit u nás i v Německu hodně z teorie i praxe archeologie. Už také vědí, které metody archeologové používají při práci, co je to letecká nebo destruktivní archeologie, mohli si doslova osahat některé artefakty z plzeňských vykopávek, kterých jim paní Přemyslovská přinesla plnou tašku.

Toto setkání žáky velmi zaujalo a snad přispělo k zájmu o historii.

Za PK dějepisu Mgr. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka