vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Prevence na Sportovním gymnáziu Plzeň 

Také v tomto školním roce 2013/2014 se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů.

Do Tercie zavítala MUDr. Rumlová z FN Plzeň a žáky seznámila s výskytem duševních potíží v době dospívání. Výklad byl spojen s příklady z praxe, které žáky nejvíce zaujaly.

V Primě hovořil PaedDr. Kaše o vztazích v kolektivech a zejména o tom, jak se projevuje šikana a jak se jí lze ubránit.

V Sekundě tento odborník mluvil s žáky o prevenci různých sociálně patologických jevů a o nebezpečí, které z nich pramení.

Děkujeme oběma odborníkům za spolupráci v této oblasti.

Mgr. Ivana Fryčková

© design 2007 Úvodní stránka