vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Seminář společenských věd v městské šatlavě 

Seminář společenských věd byl 24. 10. 2013 hostem v městském archivu v Plzni.

V badatelně archivu (dříve v městské šatlavě) ve Veleslavínově ulici nás přivítala PhDr. Marie Malivánková-Wasková, odbornice na středověké dějiny.

Nejdříve žáky podrobně zasvětila do sítě archivů v ČR, do historie městského archivu v Plzni, pohovořila o druzích archivů, jejich významu a práci. Plzeňský archiv má 10 pracovníků, kteří se starají o 3 700 běžných metrů (asi 4 km) archiválií. Archiv má i vlastní knihovnu s 80 000 svazky a badatelnu pro veřejnost.

Žáci se dozvěděli, co je to průvodce archivem, že městský archiv již 40 let jednou ročně vydává časopis Minulostí Západočeského kraje, kde je možné archivnictví studovat a jak je toto studium náročné.

Pak už žáci obdivovali vzácné archiválie, které jsou ve vlastnictví archivu. Jedna z nejvzácnějších je originál Fidlovačky psaný rukou J. K. Tyla. Také si prohlédli latinsky psané privilegium pro Plzeň z roku 1434 – Zlatou bulu Zikmunda Lucemburského (tu Zikmund věnoval městu za věrnost v husitských válkách a tato výsada osvobozovala Plzeň od všech poplatků a cel) nebo Zlatou bulu Ferdinanda II. (udělil ji Plzni za podporu katolické ligy za 30ti leté války). Zaujala je i podoba originálu rodného listu z roku 1624 či cechovní statuta plzeňských sladovníků a hrnčířů.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka