vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projektový den Čeští vynálezci 
Video prezentace projektového dnu

25. říjen 2013, poslední den před podzimními prázdninami se na našem gymnáziu konal projektový dějepisný den zaměřený na české vynálezce. Projekt byl určen pro žáky tercie a kvarty.

Žáci obou tříd se utkali prezentacemi svých projektů. Své spolužáky i odbornou porotu seznámili se „svými vynálezci“, děvčata z kvarty si dokonce připravila „autentický“ rozhovor s Ottou Wichterlem, vyrobila si i názornou pomůcku.

Během tří hodin jsme zhlédli prezentace o Laurinu a Klementovi, Janu Jánském, Josefu Schulzovi, Janu Kaplickém, Emilu Škodovi, Antonínu Holém, Josefu Ludvíkovi a Fr. Resselovi, Gr. J. Mendelovi, Janu Pernerovi, Fr. Křižíkovi, J. Resselovi, Jar. Heyrovském a o výše zmíněném Ottovi Wichterle. Na odborné porotě bylo posoudit a ohodnotit zmíněné práce, odbornost a také projev. Názory se nám trochu různily, ale nakonec jsme se dohodli takto:

Na 1. místě skončil tým ve složení Jáchym Trojanec, Martin Lokajíček, Valentin Papazian, Adam Kohout z tercie se svou poutavou prezentací o Janu Kaplickém. 2. místo obsadila skupina z kvarty, kterou tvořili Jan Žák, Adam Váchal, Eliška Fajfrlíková a jejich František Křižík. O třetí místo se podělily studentky z tercie a kvarty, konkrétně Lucie Baranová, Gabriela Prokšová, Anna Votavová, Tereza Koželuhová z tercie se svou prezentací o Josefu Schulzovi a kvartánky Veronika Hálová, Michaela Reichlová, Natálie Šmídová s Jaroslavem Heyrovským. Zvláštní cenu získaly studentky kvarty Adéla Heroutová, Veronika Galušková, Kristina Červená, Karolína Šrámková, které nám „osobně představili“ Ottu Wichterleho ve své jedinečné prezentaci.

Všechny soutěžní týmy pracovaly s nasazením, nadšením a i přes nemalou trému svému úkolu dostály a předvedly dobré výkony. Budeme rádi, když se podobné projekty budou opakovat a znovu uvidíme žáky, kteří rádi vytvářejí nové věci a zdolávají takové výzvy.

Za PK D Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka