vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Poznáváme region 

Předmětová komise dějepisu připravila 7. listopadu 2013 pro 35 žáků z nižšího i vyššího gymnázia exkurzi do královského města Tachova založeného ve 13. století Přemyslem II., které díky své poloze má pestrou historii.

Naše poznávání Tachova začalo v Muzeu Českého lesa, které se nachází v bývalém františkánském klášteře. Vyslechli jsme základní informace o historii Tachova, o jeho důležitosti v době husitství, o bombardování Tachova v roce 1945 atd.

Pak jsme se prošli i s průvodkyní historickým jádrem Tachova, obdivovali jsme městské hradby z roku 1300, ve kterých se zachovalo 21 věží z původních 26, proto patří tachovské městské hradby k nejzachovalejším hradebním systémům v rámci České republiky. Na jednu věž jsme i vyšplhali, abychom si mohli Tachov prohlédnout z výšky. Prošli jsme Krvavou uličkou, cestou k zámku knížete Alfreda Windischgrätze jsme míjeli barokní Husmannův mlýn. Procházku jsme zakončili na náměstí.

Poté jsme navštívili nedalekou největší jízdárnu v Čechách a druhou největší v Evropě ve Světcích, kterou si nechal v letech 1858-1861 postavit kníže Alfréd I. Windischgrätz. Díky poutavému, vtipnému a velmi obsažnému výkladu pana průvodce jsme se dozvěděli hodně zajímavého o stavbě jízdárny i o životě a zvycích tehdejší šlechty.

Závěr našeho poznávání regionu patřil hornickému skanzenu ve Stříbře. Skanzen byl otevřen v roce 2005. V jeho areálu jsme viděli různou důlní techniku, je zde i funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je názorně vidět, jak se technika používala při těžbě. Součástí skanzenu je i ústí 700 metrové Královské dědičné štoly Prokop, ražené v roce 1513. I tou jsme se prošli. K zážitkům určitě patřila i ukázka geologických hornin ze Stříbrska i pocit úplné tmy když pan průvodce na chvilku zhasl světla.

Za PK dějepisu Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka