vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Význam plzeňských řek 

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se žáci kvarty vydali spolu s lektorem Honzou Hiblerem z občanského sdružení Ametyst, s Mgr. Fryčkovou a PaedDr. Vondráčkovou na zajímavou poznávací vycházku plnou her a kvízů do povodí řeky Mže, aby si doplnili a prakticky ověřili svoje zeměpisné znalosti a dovednosti.

Už při zeměpise před touto akcí jsme si pomocí pracovních listů zopakovali a vyhledali informace o čtyřech plzeňských řekách.

Na vycházce samé se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o říční síti v minulosti a dnes, o využití řek v minulosti a dnes, o zmírnění rychlého odtoku vody z povodní a mnoho dalšího.

Kromě několika děvčat, která nezvolila úplně vhodné oblečení, nám vycházka uběhla i při poměrně chladném a deštivém počasí, protože jsme celou cestu plnili úkoly a vyhledávali informace.

Všechny materiály jsme ještě při jedné hodině zeměpisu zpracovali a udělali z nich nástěnku v učebně zeměpisu.

PaedDr. Alena Vondráčková, vyučující zeměpisu

© design 2007 Úvodní stránka