vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Nová učebna zeměpisu 

Během loňského školního roku jsme v rámci projektu EU peníze středním školám vybudovali učebnu zeměpisu.

Učebna je vybavena digitální tabulí a dataprojektorem. U zadní stěny jsou umístěny čtyři počítače pro individuální práci žáků i pro zkoušení pomocí digitálních testů, které byly vytvořeny v rámci předešlého projektu Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu.

Velká vestavěná skříň na pomůcky má výborný systém výsuvů pro uložení map. Na sloupku u okna byly instalovány čtvery hodiny s různými světovými časy. Nástěnky na zadní stěně bychom chtěli ještě nahradit celou velkou plochou pro prezentace žákovských prací a projektů a pro umístění aktuálních, nových a zajímavých informací.

PaedDr. Alena Vondráčková, vyučující zeměpisu

© design 2007 Úvodní stránka