vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze do Kladrub 

Ve středu 27. 11. 2013 pokračovalo poznávání našeho regionu. Tentokrát jsme se vydali do Kladrub – konkrétně do kladrubského kláštera založeného v roce 1115 knížetem Vladislavem I. pro řád benediktinů. Při velmi zajímavém a obsáhlém výkladu jsme se dozvěděli, že původní románská bazilika byla přestavěna J. B. S. Aichelem ve stylu barokní gotiky, v roce 1785 pak zrušena Josefem II. Areál zpět získal roku 1828 rod Windischgrätzů. Na konci prohlídky jsme si prohlédli lapidárium soch M. B. Brauna, které všechny velmi zaujalo.

Exkurze se nám líbila a každý z nás se i něco nového přiučil. Těšíme se na další poznávání našeho regionu a obecně i historie.

Michaela Burdová, Michaela Švecová, Kvi

© design 2007 Úvodní stránka